"Бъдещето вече не е такова, каквото беше преди."

Пол Валери