Проект
"Our Green European Town"

Междуучилищен проект „Our Green European Town”

№2018-1-ЕЕ01-КА229-047071_3

ПМГ „К. Величков” през учебните 2018-2020 г. участва в нов международен проект по програма Еразъм+, Ключова дейност 2 на тема: „Our Green European Town”. В него са включени 6 държави: координатор Естония и партньори България, Италия, Испания, Франция и Португалия. Проектът има за цел учениците да разширят своите познания относно природосъобразния начин на живот, опазването на околната среда, устойчивото екологично развитие, възобновяемите енергийни източници, измененията в климата, намаляването и преработката на отпадъци и пр. В хода на работата ще се осъществи интердисциплинарно сътрудничество между различни предмети: природни науки, изобразително изкуство, английски език и информационни технологии. Задачите, за чието изпълнение ще отговарят нашите ученици, са създаване на брошури, електронни книги и уеб страница на нашия зелен европейски град. В края на работата по проекта, участващите шест училища, ще внесем нашите предложения под формата на харта в Европейския парламент в Страсбург.

За да се постигнат поставените цели, участниците ще бъдат поставени в ролята на изследователи, които ще събират и обработват  информация, ще развият необходимите творчески умения за работа в съвременния свят, ще се насърчи критичното им мислене. В отговор на предизвикателствата на 21-ви век проектът насърчава социалните, гражданските и междукултурните диалози, активното гражданско мислене, чуждоезиковите компетенции, компютърната и медийна грамотност.

Работни срещи:

Първа мобилност – Луле, Португалия 14-18.01.2019г.    снимки

Страните-участнички в проекта представиха особеностите на околната среда в своите региони, климатичните промени, биоразнообразието и най-често срещаните екологични проблеми. Проблемът с огромното количество отпадъци се оказва допирната точка за всичките шест европейски страни. Именно поради тази причина, около 50 ученици, снабдени с ръкавици и инструменти, със съвместни усилия, са почистили плажната ивица на курорта Куартейра.

Участниците присъстваха на лекция на Хосе Монтейро, професор в Университета в Алгарве, които е споделил идеи за ландшафтната архитектура, за значението и ползите от запазването и развиването на  природната среда в градското пространство. Те посетиха и агростопанства в покрайнините на града, където хората отглеждат екологично чисти зеленчуци. Интерес предизвика и посещението на биоферма за отглеждане на овце. Там се запознаха и с производството на мармалад от местни плодове.

Втора мобилност в Пярну, Естония 24 - 30 март 2019г.    снимки

Учениците от България, Португалия, Испания, Италия, Франция и Естония твориха в редица работилници, в които използваха рециклирани материали: кашони, стари списания, опаковъчни хартии и пр., Така те сътвориха чудесните идеи за представяне на своя екологичен отпечатък. Моделираха 3D проекти на еко-сгради, проектираха красив интериор за библиотеки, училища, къщи. Уъркшопът „Наблюдаване на градско пространство и представяне на идеи за неговото развитие и усъвършенстване“ им представи възможност да наблюдават парка до училището и да направят реални проекти за подобряване на неговата среда. При посещение на Архитектурния музей в Талин участниците в проекта бяха запознати с творенията на жените архитекти в Естония с помощта на интерактивни работни листове и интелигентна дискусия. Интересно преживяване беше и посещението на Музея на открито - Рока ал Маре.


Нашата околна среда
Ученическо творчество
статия в Па-медия:Ученици от Математическата гимназия в Пазарджик откриха своя мечтан екоград         /и в pdf/
статия в Па-медия:Ученици от ПМГ „К. Величков“ проектират европейски екоград
Критерии за избор на ученици