Проект
"Our Green European Town"

Междуучилищен проект „Our Green European Town”

№2018-1-ЕЕ01-КА229-047071_3

     ПМГ „К. Величков” през учебните 2018-2020 г. участва в нов международен проект по програма Еразъм+, Ключова дейност 2 на тема: „Our Green European Town”. В него са включени 6 държави: координатор Естония и партньори България, Италия, Испания, Франция и Португалия. Проектът има за цел учениците да разширят своите познания относно природосъобразния начин на живот, опазването на околната среда, устойчивото екологично развитие, възобновяемите енергийни източници, измененията в климата, намаляването и преработката на отпадъци и пр. В хода на работата ще се осъществи интердисциплинарно сътрудничество между различни предмети: природни науки, изобразително изкуство, английски език и информационни технологии. Задачите, за чието изпълнение ще отговарят нашите ученици, са създаване на брошури, електронни книги и уеб страница на нашия зелен европейски град. В края на работата по проекта, участващите шест училища, ще внесем нашите предложения под формата на харта в Европейския парламент в Страсбург.

     За да се постигнат поставените цели, участниците ще бъдат поставени в ролята на изследователи, които ще събират и обработват  информация, ще развият необходимите творчески умения за работа в съвременния свят, ще се насърчи критичното им мислене. В отговор на предизвикателствата на 21-ви век проектът насърчава социалните, гражданските и междукултурните диалози, активното гражданско мислене, чуждоезиковите компетенции, компютърната и медийна грамотност.

Работни срещи:

Първа мобилност – Луле, Португалия 14-18.01.2019г.    снимки

     Страните-участнички в проекта представиха особеностите на околната среда в своите региони, климатичните промени, биоразнообразието и най-често срещаните екологични проблеми. Проблемът с огромното количество отпадъци се оказва допирната точка за всичките шест европейски страни. Именно поради тази причина, около 50 ученици, снабдени с ръкавици и инструменти, със съвместни усилия, са почистили плажната ивица на курорта Куартейра.

     Участниците присъстваха на лекция на Хосе Монтейро, професор в Университета в Алгарве, които е споделил идеи за ландшафтната архитектура, за значението и ползите от запазването и развиването на  природната среда в градското пространство. Те посетиха и агростопанства в покрайнините на града, където хората отглеждат екологично чисти зеленчуци. Интерес предизвика и посещението на биоферма за отглеждане на овце. Там се запознаха и с производството на мармалад от местни плодове.

Втора мобилност в Пярну, Естония 24 - 30 март 2019г.    снимки

     Учениците от България, Португалия, Испания, Италия, Франция и Естония твориха в редица работилници, в които използваха рециклирани материали: кашони, стари списания, опаковъчни хартии и пр., Така те сътвориха чудесните идеи за представяне на своя екологичен отпечатък. Моделираха 3D проекти на еко-сгради, проектираха красив интериор за библиотеки, училища, къщи. Уъркшопът „Наблюдаване на градско пространство и представяне на идеи за неговото развитие и усъвършенстване“ им представи възможност да наблюдават парка до училището и да направят реални проекти за подобряване на неговата среда. При посещение на Архитектурния музей в Талин участниците в проекта бяха запознати с творенията на жените архитекти в Естония с помощта на интерактивни работни листове и интелигентна дискусия. Интересно преживяване беше и посещението на Музея на открито - Рока ал Маре.

Трета мобилност в Пазарджик, България 5 - 11 май 2019г.    снимки

     Възпитаниците на Математическа гимназия бяха изключително любезни домакини и организираха много разнообразни дейности – екологични игри, решаване на казуси, изложби, сглобяване на 3D модели на къщи, създаване на красив интериор от рециклирани материали. Слушаха лекции на Драгомир Добрев, от Българското дружество за защита на птиците, за биоразнообразието на Пазарджишкия регион и на арх. Димитър Боюклиев - екологични тенденции в съвременното строителство.
     Чрез експозициите в Етнографския музей и къщата-музей на К. Величков те запознаха своите гости с богатото културно-историческо наследство на Пазарджишки регион. Голям интерес предизвика и организираното посещение на биооранжерии „Гимел” и разсадник Нановски. В Пловдив учениците наблюдаваха устойчивото архитектурно развитие и слушаха лекция на един от създателите на www.trashedworld.com - Кийт Кели.
     По време на последния ден от престоя си в Математическа гимназия, когато трябваше да споделят своите впечатления от работната среща, всички бяха единодушни: топло посрещане, гостоприемни хора, много забавления, нови приятели и незабравими мигове, които ще отнесат в своите домове.


Нашата околна среда
Ученическо творчество
статия в Па-медия: Пазарджишки бизнесмени осигуриха незабравимо преживяване на ученици от 6 европейски страни
статия в Па-медия: Ученици от Математическата гимназия в Пазарджик откриха своя мечтан екоград         /и в pdf/
статия в Па-медия: Ученици от ПМГ „К. Величков“ проектират европейски екоград         /и в pdf/
Критерии за избор на ученици