НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!
Покана за участие в Националното математическо състезание “Откриване на млади таланти”

Участие в състезанието могат да вземат само ученици от 4 клас.

Уважаеми родители, ПМГ “Константин Величков” град Пазарджик организира провеждане на математическото състезание “ Откриване на млади таланти ”, което ще се състои на 18.05.2019г.(събота) от 9:00 часа.

Учениците трябва да се явят в 8:30 часа в сградата на гимназията и да носят чертожни инструменти, син химикал и документ за самоличност (бележник или ученическа лична карта).
Напомняме Ви, че Националното математическо състезание „Откриване на млади таланти“ е едно от състезанията, чрез които четвъртокласникът може да кандидатства за прием в 5 клас на ПМГ „К. Величков“.

За записване в състезанието:
Заповядайте в сградата на гимназията на адрес ул. “Сан Стефано” № 1, за да запишете Вашето дете - етаж 1, канцелария на ПМГ. Срок за записване: до 16.05.2019г. (9:00 – 17:00 часа).

В случай, че родителят е съгласен резултатите на детето му от състезанието да бъдат публично обявени, трябва да попълни съответната декларация на място. Записването може да се направи и групово в училището, където учи четвъртокласникът. В този случай, Декларацията за съгласие трябва да се попълни от родителя в деня на състезанието или да носи предварително попълнена такава.

За ваше улеснение може да изтеглите Декларацията за съгласие от сайта на ПМГ.
Очакваме Ви!