Предложения за извънкласни дейности:

1. Гражданска защита – Величка Милева
2. Първа долекарска помощ - Величка Милева
3. Дигитални компетентности – Виолета Микова
4. Програмиране – Ваня Шишиньова
5. Малък училищен театър – Елена Гидикова
6. Зелен европейски град – Ана Рабаджийска
7. Виртуален пътешественик – Надежда Кордова
8. Хора за душата – Димитрийка Трифонова
9. Алгоритми++ - Недялка Панева
10. Електричество и магнетизъм – Теодора Маркова, Катя Стефанова
11. Роботика – Владимир Бояджиев
12. Здравно образование – Мюбера Адемова
13. Футбол
14. Математика – Радка Спасова