Ръководство в ПМГ "К. Величков" Пазарджик

 

Директор

Радка Николаева Спасова
Родена на 26.12.1974г. в град Пазарджик
Образование:
Средно-специално – Икономист-счетоводител
Магистър – Математик, учител по математика
Магистър – Информатик, Софтуерни технологии
Учител в ПМГ от септември 2000г.
Заема длъжността Директор от 10.04.2017г.
radka_sp@abv.bg


 

Заместник-директор по учебната дейност

Атанас Георгиев Атанасов
Завършил ПУ специалност Математика и информатика
Учител по математика от 1994г.
Заема длъжността ЗДУД от септември 2017г.


Заместник-директор по администр.-стопанската дейност

Величка Петрова Милева
Завършила СА "Димитър Ценов" гр.Свищов
специалност финансов мениджмънт
Заема длъжността ЗДАСД от септември 2004г.