На 12.04.2013г. ученици от 11б и 10е клас на МГ „К. Величков“  се включиха с почистване,  прекопаване и засаждане на цветя в зелените площи на  училищния двор по повод отбелязване световния ден на Земята.

 

 

 

Засаждане на дървета в парк Острова 21.04.2012г.

  

 

По повод деня на земята ученици от клуба засадиха борче в двора на гимназията:

 

 

  

 

Постижения:

 

·      1999г-Специална награда от МОН ”Млади таланти” на учениците Деян Гагов и Верка Иванова за екологичен проект с ръководител М.Гюлеметова;

 

·       Първи места на регионално и национално равнище за написване на есе на екологична тематика (Бети Сиракова, Ася Вучева и др.);

 

·      -Диплом за проект на тема ”Поддържане на парк Стадиона” град Пазарджик –Сребърна 2000г.;

 

 

 

 

·      -Диплом за екологичен проект на тема ”Възстановяване на биологичното разнообразие в парк Острова” в национален конкурс Сребърна 2002г.; 

·       -2003г. Първо място за клуб ”Млади еколози” на М.Г.” К.Величков” на 4-ти национален конкурс ”Земята –позната и непозната” за екологичен проект на тема ”Възстановяване на биологичното разнообразие в парк Стадиона”;

 

 

·       -2004г. Специална награда за екологичен проект на тема ”Увеличаване на зелената система в град Пазарджик” на Бети Сиракова от 11 клас в национален конкурс ”Земята-позната и непозната” с ръководител  М.Гюлеметова;

 

 

 

·       -2005г. Първо място за проект на тема ”Екопътека до биосферният резерват Купена и пещерата Снежанка  в  5-ти национален конкурс ”Земята - позната и непозната” и националната  младежка конференция на тема ”Информационните технологии за опазване на околната среда” на учениците: Д.Бончев, Д.Сираков, Н.Добрева, З.Попова от 11 клас с ръководител М.Гюлеметова;

 

 

·       2005г. Второ място на проект ”Екопътека до пещерата Снежанка” в Международният конкурс ”Карст под защита”-Шумен 2005г;

 

 

 

·       2005г. Диплом  за учениците Красимир Байлов ,И.Вълчев, И.Вълков, Т.Димитров от 11 клас в 5-ти национален конкурс “Земята- позната и непозната ”с проект на тема “Устойчиво развитие на град Пазарджик с ръководител М.Гюлеметова

 

·       Първо място на Международната конференция на тема ”Глобални проблеми и образование в устойчиво развитие”-София 2006г. с доклад на учителя и презентация на ученици под ръководството на учителя;

 

·       Второ място на Международен конкурс ”Сребърна 2006” с  проект на тема: ”Даровете на природата на моят роден край с ръководител М.Гюлеметова”;

 

·       Второ място в национален конкурс на тема: ”Даровете на природата”-Ловеч 2007г. Ученикът Симеон Николов е приет студент с проект под ръководител М.Гюлеметова

 

 

·       -Участие на ученици от клуб ”Млади еколози” в общински и регионални мероприятия, организирани от Общински съвет – отдел ”Екология” и  РИОСВ-Пазарджик: кръгли маси, обсъждане на стратегия за устойчиво развитие на гр. Пазарджик, залесяване, почистване, съвместни инициативи с екопатрули и специалисти в “Синя зона” към общински съвет, призиви към обществеността чрез медии изложби и др.

 

 

 

 

·       Второ място на национален конкурс ”Непозната България” с изработка на уеб стратица за резерват Купена от ученика Симеон Николов от 12 клас с рьководител М.Гюлеметова.