CITIUS, ALTIUS, FORTIUS

 

 

СПОРТЪТ ЗА ЕДИН МИРЕН СВЯТ

 

 

Физическото възпитание и спортът са неделима част от изпълненото с много ангажименти ежедневие на учениците от Математическа гимназия „Константин Величков”. Успехите в областта на спорта са многобройни, въпреки че училището е строго профилирано. В последните години отборите по лека атлетика, футбол и баскетбол са носители на множество призови места от Общински и Областни първенства. След участието на баскетболния отбор на републиканското ученическо първенство, футболния отбор тази година завоюва най-големия успех в 37 годишната история на МГ- 1 място на Областното първенство. Всички тези резултати са плод на многогодишна всеотдайна работа, дисциплина и лоялност към любимото училище. Ръководител на тези отбори винаги е бил г-н Георги Стойчев.