Изяви по математика през 2013/2014

 

Изяви по математика през 2011/2012

Райна Димчева Гаджева
IX a клас I –во място на национален кръг на международен проект „Математика и проектиране“ –MITE в направление „Геометрични миниатюри“. Райна ще вземе участие в последния международен кръг, който ще се проведе в гр. Москва.

 

Тема на проекта: “Tеорема на Микел“.

В него доказваме теоремата на Микел за триъгълник, използвайки свойствата на насочените ъгли. Целта на разработката е да се обобщи теоремата за произволен многоъгълник т.е. за произволно множество от неуспоредни прави в равнината. Още през 1870 г. Клифорд прави обобщение по темата, но много сложно и неразбираемо. Сега ние с авторски формулировки и доказателства на твърденията на достъпен език доказахме тази теорема.Kато завършек на проекта се изследва и т. нар. точка на Микел.
 


Изяви по математика през 2010/2011

Празник в празника - забавно състезание по случай 40-годишнината на МГ


Изяви по математика през 2009/2010

На математическото състезание ”Иван Салабашев” учениците ни показаха най- високи резултати от всички участници.

Във възрастовата група VІІІ-ІХ клас резултатите са:

І място            Петър Татерски- VІІІ клас
ІІ място          Милка Ферезлийска-ІХ б клас
ІІІ място         Виолета Готева – VІІІ клас

Х, ХІ, ХІІ клас

І място            Георги Синеклиев- ХІІ в клас
ІІ място          Станислав Гатев- ХІ клас
ІІІ място         Ангел Вардин - ХІІ в клас

 

На Зимни математически състезания в гр. Плевен  гимназията се яви с отбори от ІХ и Х клас. Отборът на ІХ клас се класира на 12-то място, а на Х - 8-мо. Най- добре представилите се десетокласници са Ивалина Минова и Янислав Щерев - 13 място. 

В пролетния математически турнир „Атанас Радев” град Ямбол 26-28.03.2010г участваха следните ученици:

От IX клас:
Десислава Пешева Вълкова
Милка Милчова Ферезлийска
Симеон Гълъбов Марков
Симеон Страхилов Дишков
Ръководител: Христина Стефанова

От X клас:
Николина Мариянова Гюрова
Хари Николаев Павлов
Янислав Николаев Щерев
Ръководител: Цветка Андонова

От XI клас:
Валентин Венков Змийчаров
Калоян Петров Казаков
Стефан Спасов Спасов
Стоянка Георгиева Минекова
Ръководител: Даниела Монова

Всички тези ученици представиха много добре Математическа гимназия в Пролетния турнир – отборно на 14 място от 31 отбора.


Изяви по математика през 2008/2009

 

XII 2008 Петя Мичева и Даниела Монова спечелиха стипендия за работа в екип учител-ученик от фондация 1000 стипендий.

 

I 2009 Пловдив на IX –та ученическа конференция на института по математика и информатика Теофана Гаджева защити проект на тема „Въртене на вектори” под ръководството на Даниела Монова. Теофана получи грамота за много добро представяне.

Теофана Гаджева разговаря с журито- ст.н-с.Г.Ганчев и ст. н-с. Олег Мугикаров след защитата на проекта.


Изяви по математика през 2007/2008

1. Зимните математически съзтезания в гр. Русе:
Калоян Петров Казаков от 9 клас заема 13 място от 100 участника
.
Георги Кирилов Добрев и Ивайло Димитров Димитров от 11 клас заемат 11 място от 77 участника .
Зоя Георгиева Гирцова от 12 клас заема 11 място от 80 участника

2. Пролетния математически турнир „ Атанас Радев „ в гр. Ямбол най-добре се представиха Антония Георгиева  Пепелянкова от 12 клас, Ивайло Димитров Димитров от 11 клас и Валентин Венков Змийчаров от 9 клас.

3. Кунка Иванова Кунчева от 12б клас, спечели с отбора си първо място в деня на математическата компетентност

4. На ученическата конференция на Института по математика и информатика в Пловдив през януари 2008 г. и на ученическата сесия на 37-мата Пролетна конференция на Съюза на математиците в България ученичката от ХІ а клас Петя Мичева се представи с проект на тема  „Композиция на хомотетия с други преобразувания”, разработен под ръководството на Даниела Монова. Петя получава най-високата награда – грамота за отлично представяне и участие в лятната изследователска школа на института по математика и информатика във Варна и Узана през лятото на 2008 г. На същата школа Даниела Монова участва в семинара за учители.

Момент от защитата на проекта

 

Акад. Петър Кендеров връчва най-високото отличие за защита на проект по математика – грамота за отлично представяне на Петя Мичева и Даниела Монова.

 

Г-н Ангел Велков споделя радостта на Петя Мичева и Даниела Монова от отличната оценка на проекта.

 

Узана- географския център на България
Един щастлив миг от лятната ваканция- Петя Мичева участва в националната лятна изследователска школа на института по математика и информатика. На същата школа Даниела Монова взе участие в семинара за учители.


Изяви по математика през 2006/2007

1. Зимните математически съзтезания в гр. Варна: Георги Кирилов Добрев от 10 клас заема 11 място от 180 участника .

2. Пролетния математически турнир в гр. Казанлък: Ангел Серьожев Иванов от 11 клас заема 5 място.

3. През IV 2007 На пролетната конференция на СМБ Петя Мичева защитава проект на тема „Въртящата хомотетия и хомотетията в по –сложни съчетания на геометрични идеи”, разработен под ръководството на г-жа Даниела Монова. Заедно с грамотата за много добро представяне Петя получава като награда участие в лятната изследователска школа на института по информатика и информатика във Варна и Узана през лятото на 2007 г.

 


 

Изяви по математика през 2005/2006

Зимните математически съзтезания в гр. Плевен: 
Георги Кирилов Добрев и Ивайло Димитров Димитров от 9 клас заемат 10 място.


Изяви по математика през 2004/2005

Зимни математически състезания – Бургас

Пролетен математически турнир – Казанлък

Областен кръг на олимпиада по математика

Математическо състезание “Иван Салабашев”


Изяви по математика през 2003/2004

От миналата година в гимназията се възобнови традицията за работа с изявени ученици по математика. Така бяха сформирани отбори в 9, 10, 11 класове за участие в националните математически турнири. 

На XIII Зимни математически състезания в Русе, наши ученици постигнаха:

/ ръководител Сашка Топалова /

 

/ ръководител Христина Стефанова /

 

/ ръководител Даниела Монова /


Изяви през учебната 2002/2003 година:

На Зимни математически праздници (7-9.02.2003г.) в гр. Варна много добре се представиха:

На пролетния математически турнир (28.03.2003г.) много добре се представиха: