Казват, че в МГ се изкарват трудно оценките. Да погледнем, обаче резултатите накрая: някои училища в общината имат среден успех от матурите ... под 3,13! Познайте колко от техните възпитаници ще могат да кандидатстват във висшите училища.
В МГ няма ученик, който да не си е взел матурите!
Вижте малко диаграми

В Математическа гимназия „К. Величков” на матурите се явиха 177 ученика по 9 предмета 1-ви задължителен по български език и литература; 2-ри по избор – математика, физика, английски език, история, биология, философски цикъл, география и химия.

Въпреки по-малкия брой часове по БЕЛ в гимназията успехът от матурата е много добър 5,18.

За втората задължителна матура учениците най-много са предпочели да се явят ма математика – 109. С успех 6,00 са 9 от учениците.

предмет

брой явили се

среден успех

бр. уч. над 5,50

Български език и литература

177

5,18

66

Математика

109

4,81

34

Английски език

12

5,46

6

История и цивилизация

2

4,59

1

География и икономика

44

4,77

8

Биология и здр. образование

5

4,81

2

Химия и оп. на ок среда

2

5,74

2

Физика и астрономия

2

4,97

1

Философски цикъл

1

3,98

-

Резултатите от матурите доказват за пореден път високото ниво на обучението в МГ „К.Величков”. Надяваме се високите постижения на учениците и преподавателите от МГ да продължат и занапред.

Пълни отличници от випуска Петър Велков, Петя Мичева, Добринка Табакова, Снежана Сапункова, Теодора Кошева, Гергана Торбанова, Диана Гинева, Катерина Станкова, Лидия Василева, Елица Петрова, Анна Цветанова