За пореден път в  МГ няма ученик, който да не си е взел матурите!

В Математическа гимназия „К. Величков” на матури 2010 се явиха 119 ученика по 7 предмета: 1-ви задължителен по български език и литература; 2-ри по избор – математика, английски език, история, физика, биология и география.

За втората задължителна матура учениците най-много са предпочели да се явят на математика – 63, от които с успех 6,00 са 12 от учениците!

предмет

брой явили се

среден успех

бр. уч. с над 5,50

Български език и литература

119

5,17

45  (38%)

Математика

63

5,42

40  (63%)

Английски език

14

5,32

6  (43%)

История и цивилизация

6

5,52

4  (67%)

Физика и астрономия

5

5,56

3  (60%)

Биология и здр. образование

3

4,32

-

География и икономика

28

3,96

-

По ниски са резултатите по биология и география, но такива са тази година по тези предмети за цялата страна.

Резултатите от матурите доказват традиционно високото ниво на обучението в МГ „К.Величков”. Надяваме се високите постижения на учениците и преподавателите от МГ да продължат и занапред.