О Т Ч Е Т

за участие на ученици в олимпиади и състезания по информационни технологии

по Национална програма „С грижа за всеки ученик”

Модул: „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

 

1.     Учениците  Спас Христов от 11 г клас, Теофана Гаджева и Теменужка Лукайчева от 11 а клас с ръководител Цветанка Славкова взеха участие в олимпиадата по информационни технологии. Проектите им бяха допуснати до Областен кръг, проведен на 15.03.2010г., където се представиха блестящо. Проектът на момичетата на тема „Бързо ти мисли, оценка получи” в категория Интернет приложения се класира на 2-ро място, а проектът на Спас Христов на тема „Ученическа борса за учебници и помагала” в същата категория – на 4-то място. Областната комисия допусна и двата проекта до Националния кръг.

2.     Учениците Станислав Гатев, Теофана Гаджева и Теменужка Лукайчева от 11 а клас с ръководител Цветанка Славкова се включиха във Второто Национално състезание по информационни технологии, проведено в Благоевград от 26.03. до 28.03.2010г. Двете момичета участваха със сайт на тема „Великите събития на Двадесети век” и се класираха на 9-то място. Проектът на Станислав беше флаш-приложение на тема : ”Многоезична Европа” и беше класиран на 4-то място. Тези резултати са добри, като се има предвид, че с тези ученици се работи по-интензивно само тази година. Ако през следващата година постигнатите знания и умения се надградят, то можем да очакваме призови места на всички олимпиади, състезания и конкурси.

3.     От 5 до 7 март 2010г. в гр. Монтана се проведе Пето национално състезание по информационни технологии „XXI век- иновационни технологии в българското образование”. В състезанието взеха участие ученици от 10 и 11 клас на МГ „К. Величков” гр. Пазарджик, с ръководител Лидия Сиракова:

Николинка Кърмова от10г клас в категория „Компютърни презентации 8-10 клас”

Стоян Милев от10г клас в категория „WEB приложения”

Иван Пенков от 11в клас в категория „Приложни програми”.

Стоян Милев се представи с проект № 20 – сайт на тема „Глобални проблеми”. Сайтът е създаден с цел запознаване на младото поколение с глобалните проблеми, засягащи всички нас. Информацията представена в него е на достъпен език и от достоверни източници. Иван Пенков участва в състезанието с проект № 18 „Забавно и лесно с PhotoShop”. “Забавно и лесно с PhotoShop” е един практичен самоучител, който по атрактивен начин представя работата с Photoshop и всичката информация, която е необходима за начинаещите, желаещи да се научат да си служат с програмата. В рамките на IV направления е  представена цялата система на виртуалното помагало.

Всички ученици се представиха достойно и се класираха на добри места.

Няколко снимки от състезанията:


blagoevgrad01.jpg
blagoevgrad01.jpg
blagoevgrad02.jpg
blagoevgrad02.jpg
blagoevgrad03.jpg
blagoevgrad03.jpg
blagoevgrad04.jpg
blagoevgrad04.jpg
blagoevgrad05.jpg
blagoevgrad05.jpg
blagoevgrad06.jpg
blagoevgrad06.jpg
blagoevgrad07.jpg
blagoevgrad07.jpg
blagoevgrad08.jpg
blagoevgrad08.jpg
montana01.jpg
montana01.jpg
montana02.jpg
montana02.jpg
montana03.jpg
montana03.jpg
montana04.jpg
montana04.jpg
montana05.jpg
montana05.jpg
olimpiada_it01.jpg
olimpiada_it01.jpg
olimpiada_it02.jpg
olimpiada_it02.jpg
olimpiada_it03.jpg
olimpiada_it03.jpg
olimpiada_it04.jpg
olimpiada_it04.jpg
olimpiada_it05.jpg
olimpiada_it05.jpg