СЪОБЩЕНИЕ

От 1 ноември 2018 г. учениците от 9, 10 и 11 клас  на ПМГ „Константин Величков” могат да кандидатстват за участие в международен проект.

Информация за проекта

ПМГ „К. Величков” през учебните 2018-2020 г. ще участва в нов международен проект по програма Еразъм+, Ключова дейност 2 на тема: „Our Green European Town”. В него са включени 6 държави: координатор Естония и партньори България, Италия, Испания, Франция и Португалия. Проектът има за цел учениците да разширят своите познания относно природосъобразния начин на живот, опазването на околната среда, устойчивото екологично развитие, възобновяемите енергийни източници, измененията в климата, намаляването и преработката на отпадъци и пр. В хода на работата ще се осъществи интердисциплинарно сътрудничество между различни предмети: природни науки, изобразително изкуство, английски език и информационни технологии. Задачите, за чието изпълнение ще отговарят нашите ученици, са създаване на брошури, електронни книги и уеб страница на нашия зелен европейски град. В края на работата по проекта, участващите шест училища, ще внесем нашите предложения под формата на харта в Европейския парламент в Страсбург.

Защо да участвате?

За да се постигнат поставените цели, участниците ще бъдат поставени в ролята на изследователи, които ще събират и обработват  информация, ще развият необходимите творчески умения за работа в съвременния свят, ще се насърчи критичното им мислене. В отговор на предизвикателствата на 21-ви век проектът насърчава социалните, гражданските и междукултурните диалози, активното гражданско мислене, чуждоезиковите компетенции, компютърната и медийна грамотност.

Как да се включите?

Ще бъдат избрани 25 ученика, които ще могат да участват в работните срещи, които ще се провеждат в различните държави-партньори в проекта. За да се включите в работната група е необходимо да попълните формуляра на следния адрес:

https://goo.gl/forms/kfEzxK6a5Dvm2a2D3