Скъпи ученици, уважаеми родители,

Информираме Ви, че има 1 (едно) свободно място в паралелката по професионално направление „Компютърни науки“,
професия „Програмист“, специалност „Програмно осигуряване“ в Профилирана математическа гимназия „К. Величков“.

Срок за подаване на документи: 10.08 – 28.08.2020 година в гимназията.