Служебно създадения за вас имейл, е и Office365 акаунт

Като ученик в ПМГ Пазарджик може да имате следния акаунт:

i.familiaYY@mgpz.org, където:
i.familia - са вашите първа буква от името и цялата фамилия
YY - годината на раждане (набор)
за п
ървоначалната ви парола попитайте администратора

Примери:    Петър Балджийскинабор 92: p.baldjiiski92@mgpz.org
                    Йордан Шишиньов - набор 93: io.shishiniov93@mgpz.org
                    Юри Чалъков - набор 91: iu.chalakov91@mgpz.org

Като учител  в МГ Пазарджик имате следния акаунт:

i.familia@mgpz.org, където:
i.familia - са вашите първа буква от името и цялата фамилия
за п
ървоначалната ви парола - попитайте администратора

забележка: при дублиране на имена сме ползвали и инициал от презимето

Защо такава транслитерация             Списък на регистрираните

За да използвате вашия училищен e-mail (Office365 акаунт) https://login.microsoftonline.com

За съхранение на файлове http://www.skydrive.com

Администратори на проекта: Цветанка Славкова и Владимир Бояджиев: admin@mgpz.org