Служебно създадения за вас имейл, е и Office365 акаунт

Като ученик в МГ Пазарджик имате следния акаунт:

i.familiaYY@mgpz.org, където:
i.familia - са вашите първа буква от името и цялата фамилия
YY - годината на раждане (набор)
Първоначалната ви парола е вашето ЕГН

Примери:    Петър Балджийскинабор 92: p.baldjiiski92@mgpz.org
                    Йордан Шишиньов - набор 93: io.shishiniov93@mgpz.org
                    Юри Чалъков - набор 91: iu.chalakov91@mgpz.org

Като учител  в МГ Пазарджик имате следния акаунт:

i.familia@mgpz.org, където:
i.familia - са вашите първа буква от името и цялата фамилия
Първоначалната ви парола е вашето ЕГН

забележка: при дублиране на имена сме ползвали и инициал от презимето

Защо такава транслитерация             Списък на регистрираните

Когато влезете за пръв път? ­ ще бъдете помолени да довършите своята регистрация - промяна на първоначална парола, година на раждане и др. - направете го!

Някои от предлаганите услуги:

За да използвате вашия училищен e-mail https://login.microsoftonline.com

За да използвате онлайн услугата съхранение на файлове http://www.skydrive.com

За работа в групи http://www.groups.live.com

Безплатно лицензиран софтуер за студенти и ученици http://www.dreamspark.com

Често задавани въпроси

Презентации за Live@Edu (Office365) услуги,

Администратори на проекта: Цветанка Славкова и Владимир Бояджиев: admin@mgpz.org