От есента на учебната 2006/2007 г. МГ „К. Величков” беше одобрена от Национална агенция „Сократ” да участва в тригодишен международнен интеркултурен проект:  Our square mile („Нашата квадратна миля”). Координатор на проекта е училище в Ден Хелдер, Холандия, а страни-партньори са: Ямса - Филандия, Фрозиноне - Италия, Лас Палмас де Гранд Канария - Испания, Сладки връх - Словения, Гардздай - Литва и Пазарджик – България. За да стартираме проекта, ние проведохме анкета сред един случайно избран клас от всички випуски на гимназията на тема: „Какво знаем за нашето родно селище и училището ни”. Обобщихме информацията и я представихме в гимназията  във вид на табло. На 1 ноември 2006 г. се проведе първата среща между училищата-партньори в Холандия. На нея се уточниха темите за разработване през първата година и сроковете за тяхното изпълнение. До 15 януари 2007 г. приключи първият етап от работата по проекта. Той беше посветен на изследването и представянето на зимните народни празници в съответния регион на участниците. Цялата изследователска работа и получените крайни продукти се представяха периодично на създадения за целта международен сайт www.oursquaremile.eu.

По време на работата по първия етап учениците от IХ и ХI-ти клас на Математическа гимназия посетиха Етнографския музеи и изслушаха беседа за зимните народни празници. В часовете по изобразително изкуство бяха нарисувани картини, представящи интересни сгради от град Пазарджик, а също и битови сцени, свързани с празниците. Изработени бяха и сурвачки. Всички те бяха подредени в изложба в Етнографския музей от 18 декември 2006 до 15 януари 2007 г. Откриването на изложбата беше съпътствано с възстановяване на народните зимни празници Бъдни вечер и Коледа, осъществено от учениците.

През първия етап ние запознахме чрез сайта нашите партньори с културно-историческото наследство и природните забележителности на България, Пазарджик и МГ „К. Величков”. Информацията беше систематизирана, в часовете за СИП по история и цивилизация, като тя е поднесена на български и английски език. Едновременно с това под формата на презентации на Power Point показахме как у нас се отбелязват Никулден, Бъдни вечер, Коледа и Йорданов ден.

Вторият етап от работата по проекта беше свързан с изследването и представянето на две нови теми: „Местно изкуство и произведения” и „Как ние живеем”.  За целта в сайта сме показали чрез FrontPage кукерски игри, мартеници и отбелязването у нас на Великден. Учениците изработиха кукерски маски,  които подредихме на изложба в гимназията. На 18 януари 2007 г. посетихме кукерски празник в с. Лесичово. Учениците с желание се включиха в направата на мартеници и картички за Баба Марта, които предложиха на организиран в гимназията пролетен базар. В края на м. март в Етнографския музей с група ученици изписахме великденски яйца с восък. Те, заедно с изработените великденски сувенири, също бяха предложени на нов базар в училище. Със средствата, събрани от двата базара, закупихме спортни пособия за Дом с безпризорни деца. Едновременно с това показахме чрез сайта най-типичното за нашия начин на живот – жилища, празници, гостоприемство, семейство и приятели и пр.

По време на цялостната работа по проекта в гимназията периодично поставяхме фото табла, чрез които онагледявахме извършените от нас  дейности, както и запознавахме учениците ни с нашите партньори.

Резултатите от работата по проекта бяха обсъдени от училищата-партньори на работна среща в Литва в края на м. април 2007 г.

На тази среща като последна тема за разработване през третия етап от първата година беше поставено представянето на международния сайт отново чрез FrontPage на местния пазар. Едновременно с това на края на учебната година в часовете по история и цивилизация посетихме Регионалния исторически музей, където проследихме историческото развитие на нашия град от неговото създаване до 1946 г.

Работата през тази учебна година започна с работна среща на училищата-партньори в Сладки връх, Словения. Там уточнихме новите теми. До средата на м. декември 2007 г. представихме на новия международен сайт www.ejournal.fi/osm местния фолклор – народни костюми, музика и танци. До февруари 2008 г. направихме съпоставка между града ни от средата на миналия век и промените, настъпили в родния ни край през настоящето, което илюстрирахме със стари и съвременни фотографии.

 

На работната среща в Гран Канария, Испания беше направен анализ на извършените дейности и се набелязаха следващите теми за работа. В момента изготвяме рецептурник с традиционни местни ястия. Наред с това представяме “седемте чудеса” според учениците на родното ни място.

         Тези „седем чудеса на родния ни край” бяха представени чрез интересни и любопитни факти под формата на презентации от учениците Димитър Додников и Владислав Русев на работната среща във гр. Фрозиноне, Италия

 

 

         На шестата среща по проекта състояла се в гр. Пазарджик (7-11.10.2008), България присъстваха и ученици от Италия и Словения, което внесе много весело оживление в хода на работата.Те представиха презентациите си по темите:

1. Анкета и интервюта съпоставящи навиците и интересите на учениците (предпочитана музика, книги, свободно време...)

 2. Електронен речник с ежедневни изрази на всеки език на партньорите.

         Отговорите на учениците от различните училища показаха доста сходни интереси и предпочитания, въпреки възрастовите различия. Тийнейджърите навсякъде по света си приличат!

         - Най-използваните, общовалидни за всички фрази бяха драматизирани от учениците – всеки на родния си език и на английски език и заснени като кратки видео клипове. Така изготвените материали бяха представени от участниците. Тези видео материали ще послужат за изготвянето на цялостен електронен речник. Всяка страна проведе в рамките на 30 минути урок на своя роден език, а останалите партньори трябваше да запомнят и повторят думи и фрази на съответния език. Присъстващите ученици имаха ролята на жури, което подпомагаше и оценяваше представянето на всеки партньор. Особено трудни бяха уроците по литовски и финландски език! За всички партньори бе труден урокът и по български език (с изключение на словенците, за които нямаше трудности с фразите и произношението)!

 

         За работната среща във Финландия работим по темата «Флора и Фауна». Учениците от 9-ти клас изготвиха картини, апликации и макети, представящи родната флора и фауна. Най-хубавите представихме на изложба в сградата на гимназията.

Работата по международния проект създава много положителни емоции сред учениците, съдейства за развиването на тяхната творческа активност. Интеркултурният обмен води и до изявата на много скрити заложби при изработването на различни предмети и създаването на рисунки и изложби. Едновременно с това учениците подобряват знанията си по английски език, усъвършенстват уменията си по информационни технологии чрез разработките на PowerPoint и усвояването на новата програма FrontPage. Така на практика се осъществява едно прекрасно междупредметно сътрудничество.