Изяви по физика през 2009/2010г.

1.Есенно национално състезание по физика-2009, гр. Варна- вземат участие учениците:

Ивалина Благовестова Минова 10 клас -   2-ра награда
Росица Жорова Секалова 12 клас
Стоимен Иванов Стоименов 12 клас     

2.След провеждане на областния кръг на олимпиада по физика с необходимия брой точки за класиране за национална олимпиада по физика са:

Ивалина Благовестова Минова       10 клас
Стоян Николаев Стоянов                12 клас
Росица Жорова Секалова                12 клас

Учениците се подготвят в група по проект на МОМН за работа с талантливи ученици за подготовка за участие в олимпиади с ръководител Боряна Стефанова.

3. Национално състезание по физика, организирано от Пловдивски университет „П.Хилендарски”-състезанието се провежда в два кръга-задочен и присъствен. От задочния кръг класирането е следното:

10 клас
Николина Мариянова Гюрова        6-то място
Антон Генчов Горчев                    13-то място

11 клас
Спас Георгиев Христов                  4-то място
Георги Димитров Щуков                10-то място
Милва Ангелова Перостийска        11-то място
Дечо Маринов Стоянов                  12-то място
Вельо Костадинов Костов              13-то място
Стоян Найденов Ендаров               14-то място
Анна Начкова Михайлова              14-то място
Екатерина Венциева Кобакова      16-то място
Божидар Йорданов Йорданов        20-то място

12 клас
Стоян Николаев Стоянов                      

Резултати от присъствен кръг:

10 клас:
Антон Генчов Горчев                      Мн добър /5,20 /        3-то място
Николина Мариянова Гюрова                                           13-то място

11 клас:
Спас Георгиев Христов                  Отличен /6,00/          1-во място
Милва Ангелова Перостийска        Мн.добър / 5,10 /       4-то място
Георги Димитров Щуков                Мн добър / 5,00 /       6-то място
Анна Начкова Михайлова               Добър / 4,10 /             9-то място
Екатерина Венциева Кобакова       Добър / 4,00 /             11-то място
Дечо Маринов Стоянов                  Добър / 3,60 /             15–то място
Божидар Йорданов Йорданов        Среден / 3,20 /           18–то място
Николай Ст. Пенев                          Среден / 3,20 /           18 –то място
Вельо Костадинов Костов                                                 21-то място
Стоян Найденов                                                                  22-то място

12 клас:
Стоян Николаев Стоянов                Мн.добър / 4,70 /       6-то място  

4. Национален конкурс по физика в Интернет „Физиката в моите очи”, гр. Варна 24-25.04.2010г. Екип в състав:

Станислав Сашев Гатев                 11а клас
Николина Мариянова Гюрова        10б клас
Спас Георгиев Христов                 11г клас

Ръководител: Боряна Иванова Стефаноав , изработи компютърен проект на тема „Електростатика – електронно помагало за учителя и ученика”. Проектът е класиран на III-то място.

 

5. Пролетно национално състезание по физика 2010, гр.Пловдив-вземат участие следните ученици:

Стоян Николаев Стоянов                12 клас
Росица Жорова Секалова                12 клас
Георги Павлов Вачков                     12 клас
Ивалина Благовестова Минова      10 клас
Антон Генчов Горчев                      10 клас
Николина Мариянова Гюрова        10 клас
Дечо Маринов Стоянов                  11 клас 

Учениците са включени в група за работа с изявени ученици по проект на МОМН  с ръководител Боряна Стефанова.

Учители по физика - Катя Стефанова и Красимира Манчева


Изяви по физика през 2008/2009

Пролетно национално състезание по физика 2009г

1. Ивалина Благовестова Минова -  3-та награда 9-а клас
2. Стоимен Иванов Стоименов 11-б клас
3. Харалан Кирилов Добрев 11-б клас
4. Станислав Борисов Вълов 11-б клас
5. Росица Жорова Секалова 11-б клас
6. Стоян Николаев Стоянов 11-б клас
7. Павел Георгиев Веселинов 11-б клас
ръководител Боряна Стефанова
 

***

Национален конкурс по физика в Интернет „Физиката в моите очи”, гр. Варна

Екип в състав:

1. Харалан Кирилов Добрев 11-б
2. Стоимен Иванов Стоименов 11-б
3. Станислав Борисов Вълов 11-б
Ръководител: Боряна Иванова Стефаноав - учител по физика и астрономия,

изработи компютърен проект на тема „Светлинни явления”. Проектът е класиран на първо място. Конкурсът е включен в програмата на МОМН за специална защита на деца с изявени дарби и горепосочените ученици добиха правото и получиха 12 –месечна стипендия в размер на 50 % от минималната работна заплата /120 лева месечно/.

***

УЧЕНИЦИ, ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА 2009 г. 9 май – 10 май 2009 г., Плевен

1. Станислав Борисов Вълов - 11 клас
2. Росица Жорова Секалова - 11 клас
3. Стоимен Иванов Стоименов - 11 клас
4. Борислав Красимиров Куков - 11 клас
5. Харалан Кирилов Добрев - 11 клас
6. Павел Георгиев Веселинов - 11 клас
ръководител Боряна Стефанова

 

***

Учениците Благой Калоферов и Георги Кърджалийски бяха номинирани от учителя по физика и астрономия Боряна Стефанова за награда от Фондация „Д.Бербатов”, област „Наука”. Фондацията издаде книга „Талантливите деца на България” и горепосочените ученици са включени в нея и са описани техните постижения и получените награди.

Учители по физика- Боряна Стефанова и Катя Стефанова

***

уеб портал STELLA (http://www.stella-science.eu/), адресиран към всички хора, ангажирани в образованието в областта на естествените науки (математика, физика, химия и др.), които желаят да споделят опит, да си сътрудничат, да обменят идеи и мисли за учебни методи и подходи.

Проектът Stella е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия, в рамките на Програма за Учене през Целия живот (LLP). Целта му е да съдейства за усъвършенстване на преподаването на естествени науки в Европейските училища и по-специално да стимулира младите хора да се ориентират към научно образование и кариера.

Ядрото на уеб портала е Европейският онлайн каталог на инициативи в образованието в областта на естествените науки, събиращ информация за инициативи от цяла Европа, посредством онлайн въпросник, попълван директно от учителите. Проектът „Светлинни явления” е включен в портал STELLA (http://www.stella-science.eu/


Изяви по физика през 2007/2008

1.      Георги Валентинов Кърджалийски 11 – в  клас печели едногодишна стипендия към фондация “Комунитас” по проект на МОН  “1000 стипендии.”

2.      Национална образователна програма по физика в Интернет "Физиката в моите очи”, организирана от МОН, Съюз на физиците в България и Регионален инспекторат по образованието гр. Варна - -награда печели компютърен проект “Електричен ток в електролити”

3.      За национална олимпиада по информационни технологии е класиран проект ”Електронен бележник на учителя и ученика”

4.      Класирани ученици за национална олимпиада по физика”

5.      Класирани за крайния присъствен кръг на национално състезание по физика, организирано от Пловдивски университет “П. Хилендарски” учениците: 

 


Изяви по физика през 2006/2007

1. На областен кръг на олимпиада по физика  учениците:

получават 75 % от възможните точки и са най- добре представилите се в област  Пазарджик.

2.Йордан Илиев от 12-в клас се класира за национална олимпиада по физика, където заема 26 –то място от 59 участника.

3.На национално състезание по физика, организирано от Пловдивски университет “П.Хилендарски”следните ученици се класират на:

4. На 2-ро национално състезание по информационни технологии  “21 век – иновационни технологии в българското училище” гр. Монтана проект “Ток в електролити” , автори Георги Кърджалийски и Александър Филипов от 10-в клас се класира на 13 място.

5. Национална образователна програма по физика в Интернет “Физиката в моите очи” компютърен проект “Човекът срещу природата”

спечели “Диплом  -най-добър проект с УЕБ приложение”

 


Изяви по физика през 2005/2006

1.Национална образователна програма по физика в Интернет “Физиката в моите очи”компютърните проекти печелят:

      2-ро място:     “ Трептения и вълни “

     3 –то място:        “ Ток в газове “

2.На  национално състезание по физика ,организирано от Пловдивски университет “ П. Хилендарски” учениците от МГ “ К. Величков” имат следните изяви:


Изяви по физика през 2004/2005

Участие в Националното състезание ”Физиката в моите очи” - 3-ма ученика от 12 клас, 1 от 11 клас, заеха 2-ро място от 49 проекта. Същите ученици взеха участие с презентация на проекта в младежката секция на 33 Национална конференция по физика. Линк към разработения от тях сайт.

Проведен открит урок по физика и астрономия в 10 клас пред учителите от региона за прилагане на компютърните технологии в час по физика. Демонстрационният експеримент бе заменен от компютърни симулации на физични явления.


Изяви по физика през 2002/2003

В Национално състезание по физика в Перник 2003г. участваха учениците: На общински кръг на олимпиада по физика се клсираха 73 ученика от гимназията. Най-добре представили се: