ПРИЕМ в ПМГ "К. Величков" Пазарджик за учебната 2019-2020г.

                    
брошура 2019                               плакат 2019


    
клип - прием в 5 клас                     клип - прием в 8 клас

ГРАФИК на дейностите по ПРИЕМ на ученици след 4 клас за учебната 2019/2020г.
Балът за прием след 7 клас се определя като сума от точки от НВО и преобразувани към точки
две от оценките от свидетелството за основно образование (6 - 50т.     5 - 39т.     4 - 26т.     3 - 15т.):

точките от НВО по БЕЛ до 100 точки
утроените точки от НВО по Математика до 300 точки
преобразувана в точки оценка по БЕЛ от свидетелството за основно образование до 50 точки
преобразувана в точки оценка по Биология (за профил Природни науки)
или по Математика (за останалите профили) от свидетелството за основно образование
до 50 точки
общо максимум 500 точки

Ние можем да ви подготвим!

Професионализма и високата квалификация на учителите
  гарантира високото качество на вашето образование.

Всички профили в съчетание с 
отличната подготовка по математика и чужд език 
/ традиция за ПМГ /, ви дават възможност
да продължите образованието си където пожелаете!

по-подробно за ПРИЕМ в 5 клас
малко пояснения относно информатика и / или информационни технологии