ПРИЕМ в 5 клас ПРИЕМ в 8 клас информатика и / или информационни технологии

Рекламна брошура 2018               Рекламен плакат 2018

Рекламен клип - прием в 5 клас             Рекламен клип - прием в 8 клас

задачите на пробен изпит по математика за 7клас и отговорите

 

Ние можем да ви подготвим!

Професионализма и високата квалификация на учителите
  гарантира високото качество на вашето образование.

Всички профили в съчетание с 
отличната подготовка по математика и чужд език 
/ традиция за ПМГ /, ви дават възможност
да продължите образованието си където пожелаете!

над 97% от всеки випуск  на ПМГ учат във ВУЗ