ПРИЕМ след 4 клас  за учебната 2019/20г.

С решение на Педагогическия съвет, протокол № 12 от 11.09.2018 г., състезанията по математика от календара на МОН, които ще важат за прием в V клас (2019/2020 учебна година), са:

  1. Областен кръг на олимпиадата по математика
  2. Областен кръг на математическото състезание „Европейско Кенгуру“
  3. Математическо състезание „Питагор“
  4. Математическо състезание „Откриване на млади таланти“

Състезанията са безплатни. Класирането е според постигнатите резултати от две от изброените състезания. Например, ако  кандидатът е участвал и в четирите състезания, взимат се резултатите от онези две, в които е постигнал най-високи резултати.


Регламент за прием в V клас 2018-2019
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН ІV КЛАС