ПРИЕМ след 7 клас  за учебната 2018/19г.

профил математически: МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Задълбочено обучение по математика, осъществено от висококвалифицирани учители. Успешно представяне на конкурсни и зрелостни изпити, математически олимпиади и състезания. Разширено изучаване на информатика и интензивно чуждоезиково обучение по английски език. Обучението е концентрирано върху съвременните аспекти на информатиката – програмиране на С++, С#, Java и други.
    Искате компютрите да изпълняват програми, писани от вас - изберете си профил с информатика!
    Всички ползват готови програми на компютъра си, но много по - вълнуващо е да създаваш такива.
Успешна реализация в сферата на компютърните, точните и инженерните науки, икономиката и архитектурата, хуманитарните дисциплини.


профил софтуерни и хардуерни науки: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКА, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Това е един от профилите с най–много часове по компютърни науки. Искате да администрирате мрежи, искате да създавате анимации и да сте филмови продуценти, искате да програмирате и да проектирате нови информационни системи, искате да сте web–дизайнери и web-разработчици и езикът да е ваш помощник, то това е вашият профил! Ще придобиете знания и умения за работа с Photoshop, CorelDRAW, InDesign, MSOffice и други приложни програми. Ще усвоите С++, С# , SQL, HTML, CSS и други по ваше желание.
Успешна реализация в сферата на информационното обслужване, медиите, комуникацията, дизайна, рекламата. Уменията да работите с различен софтуер, задълбочените знания по програмиране и английски език ще ви направят търсени специалисти в много фирми.


профил софтуерни и хардуерни науки: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКА, НЕМСКИ ЕЗИК

Това е един от профилите с най–много часове по компютърни науки. Искате да администрирате мрежи, искате да създавате анимации и да сте филмови продуценти, искате да програмирате и да проектирате нови информационни системи, искате да сте web–дизайнери и web-разработчици и езикът да е ваш помощник, то това е вашият профил! Ще придобиете знания и умения за работа с Photoshop, CorelDRAW, InDesign, MSOffice и други приложни програми. Ще усвоите С++, С# , SQL, HTML, CSS и други по ваше желание.
Владеенето на немски език отваря пред Вас още повече врати: образование в престижни немски университети, професионална реализация в големи ИТ компании, развиване на успешен бизнес!


профил природни науки: БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Подходящо обучение за млади хора, желаещи да се занимават с медицина, фармация, екология, биотехнологии, химически производства, хранително-вкусова промишленост и други.
Бъдещи лекари, фармацевти, стоматолози, биолози, химици, еколози - този профил е за вас!


специалност „ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ“ професия „ПРОГРАМИСТ“

Обучението по професията “Програмист”, специалност “Програмно осигуряване” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения свързани със създаване на приложни и интернет програми, и приложен софтуер. Акцентите в обучението са поставени върху ключовите за специалистите по програмно осигуряване професионални компетенции:

Професията „Програмист“ е разделена в две направления – „Приложно програмиране“ и „Уеб дизайн и разработка на интернет страници“.
Професионалното обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, след полагане на държавни изпити, се удостоверява със
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ за Специалност 5320901 "Програмно осигуряване"


специалност „ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ“ професия „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ“

Обучението залага на фундаментална подготовка на младите хора с желание за кариера в сферата на софтуерната индустрия, която да ги направи конкурентни не само на българския, но и на глабалния пазар на таланти.

Придобилият  професионална квалификация по професията „Приложен програмист" :

Професионалното обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, след полагане на държавни изпити, се удостоверява със
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ за Специалност 4810301 „Приложно програмиране"