Културна мозайка на Европа – минало, настояще и бъдеще

 

През месец октомври 2009 стартира новият международен проект на Математическа гимназия “К. Величков” – гр. Пазарджик. В проекта “Културна мозайка на Европа – минало, настояще и бъдеще” участват 8 училища партньори: Cредно професионално вечерно училище в Хераклион, о. Крит, Гърция, Природо-математически лицей, гр. Фрозиноне, Италия, Общообразователен лицей, Кунео, Италия, Начално училище, Гардздай, Литва, Средно общообразователно училище, гр. Водислав Сласки, Полша, Средно професионално училище, Лас Палмас, Канарски о-ви, Испания, Средно общообразователно училище, гр. Санлиурфа, Турция и МГ “К. Величков” гр. Пазарджик. Гимназията бе избрана за координатор по проекта, което е голямо признание за приносът й при разработването на предходния проект. Новият проект бе класиран на първо място в страната от  общо 131 финансирани проекта от Центъра за развитие на човешките ресурси.

 

Целита на проекта са:

Ø      Да се изследват архитектурата, поминъка, начините на забавление и комуникации през миналото, настоящето и бъдещето.

Ø      Да  се обогатят уменията на учениците да общуват на работния английски език.

Ø      Да се подобрят ИКТ уменията на преподаватели и ученици.

Ø      Да се усъвършенстват социалните умения за екипна работа, по-висока мотивация, повишаване на самочувствието и пр.

Ø      Да се разпространи и приложи  придобития по време на работата върху проекта опит.

Проектът е двугодишен, като през всяка  година ще се проследяват като развитие през  миналото, настоящето и бъдещето определени теми.

 

От 24 до 28. Х. 2009 г. се проведе първата работна среща в Литва, на която всички партньори  уточниха като хронологически граници на миналото – от началото на ХХ в. до 1989 г., настоящето – от 1989 г. до наши дни и бъдещето – до 2050 г. С общо съгласие се одобри работата по първата тема „Архитектура и начин на живот”. Партньорите от Гърция представиха вече създадения нов сайт за поместване на разработките по проекта:   http://www.culturalmosaic.eu/  Учителите от Литва получиха задача да разработят критериите за оценка на дейността.

Работна среща в Литва

 

От 19 до 25 март 2010 г. се проведе втората работна среща по проекта в гр. Лас Палмас на остров Гран Канария, Испания. След традиционната размяна на сувенири беше направен обзорен преглед на вече изработените теми. Обсъдихме и допълнихме критериите, по които ще оценяваме напредъка на проекта и неговото влияние върху живота на учениците. Разгледахме изработените от учениците от Литва и Турция предложения за лого на проекта и след гласуване избрахме такова. Приехме и нова тема за изследване – свободното време и начини за забавления през миналото, настоящето и бъдещето. Всички присъстващи учители рисувахме символи от своите страни върху глинени плочки, които ще бъдат подредени като мозайка и монтирани в общо пано.

Работна среща в Испания

 

Третата работна среща се проведе в края на май и началото на юни 2010 г. в Полша. На нея присъстваха ученици от Испания, Италия и Турция. Представителите на МГ бяха Луиза Серева и Силвия Колчакова от от 10 б клас. Там показахме представлението, което на учениците от 10 б клас изнесоха в библиотека „Н. Фурнаджиев”, на тема: Свободно време и начини на забавление. Присъстващите ученици разучиха по един типичен за всяка страна народен танц: право хоро, салтарела, сиртаки и пр. Участваха в игра „Колелото на късмета”, където отговаряха на въпроси от политика, култура, музика, спорт и пр. на отделните държави. На официалния концерт в кметската зала нашите момичета презентираха училището ни и играха ръченица.

презентация Photo Album

Работна среща в Полша

 

Четвъртата работна среща се проведе през октомври 2010 на о. Крит, Гърция. Всяко училище показа разработената тема за транспорта и начините на комуникация. Отчетохме индивидуалните дейности на партньорите и тяхното представяне на сайта, определихме и новата тема. Запознахме се с гръцката образователна система.

Работна среща в Гърция


        Петата работна среща се проведе в Турция в началото на март 2011 г. Ние показахме изработения от учениците от 11 г клас, под ръководството на Лидия Сиракова, филм за световно известни български учени. Определихме и последната тема за разработване: световно известни национални писатели, художници и музикални изпълнители.

Работна среща в Турция


От 29 май до 1 юни предстои да се проведе заключителния етап по проекта в Пазарджик. Работната среща започва на 30 мой 2011 от 9.30 часа в кметската зала на Община Пазарджик.
 

Надяваме се този проект да съдейства за обогатяването и подобряване качеството на учебния процес, за подобряване мотивацията и разширяване кръгозора на учениците, за усъвършенстване на чуждоезиковите им и компютърни умения и пр.

Ученическо творчество по проекта

Изготвили: д-р ист.н. А. Рабаджийска и Цв. Килитанова