УЧЕНИЦИ  ОТ  МГ  В  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  В  СТРАСБУРГ

 

По програма Евроскола 25 ученици от МГ „К. Величков” на 12 март 2010 г. участваха в работна сесия на Европейския парламент в Страсбург. Ръководителите на проекта: Ана Рабаджийска, Цветелина Килитанова и Цветанка Плачкова, подбраха учениците след попълване на тест за Европейския съюз, представяне на есе на английски език и интервю на английски. След изтегляне на жребии учениците разпределиха помежду си 6 работни теми. Те са свързани с разрешаване на най-наболелите екологични проблеми, начини за справяне с безработицата и социалната изолация, пътища за преодоляване на бедността, възможности да направим Европа по-динамична, перспективите за развитие на Европейския съюз и пр. Темите бяха разисквани по време на работната среща и взетите решения се представиха от избраните от групите председатели, като всички участници в младежкия Европарламент посредством своя глас показваха групата дали се е справила с разисквания проблем.

На 12 март в Европейския парламент се срещнаха 523 ученика от 22 държави. Училищата се представиха от капитаните на отборите. За МГ това направи Атанас Петков. Учениците бяха разделени в отбори по 4 ученика, всички от различни държави. Попълниха анкета от 20 въпроса, като всеки един въпрос беше на различен език. Въпросите засягаха историята, културата, географията и пр. на различните държави, членки на Европейския съюз. Първите четири отбора, с най-висок резултат, се състезаваха пред всички участници в парламентарната зала. Отборът, в който беше нашият ученик – Тодор Тодорин, спечели І-во място. Завръщайки се в Пазарджик, участниците бяха лично поздравени за постигнатите успехи от кмета на града г-н Т. Попов. На тържеството присъства и ст. експерт по математика и информатика от РИО – г-жа Д. Дулчева. Успехите на нашите ученици бяха популяризирани и от местните медии.

 Учениците се завърнаха в България с незабравими впечатления. Участието в симулационни заседания в работата на Европейския парламент ги накара да се почувстват като граждани на общия европейски дом, засили тяхната  отговорност и мотивираност при вземане на решения.  Разискването на актуални и значими за Европейския съюз въпроси беше един практически урок по европейско гражданство, който нашите възпитаници никога няма да забравят.

Кадри от събитието

 

http://www.europarl.europa.eu –портал за Европейския парламент на различни езици;

http://europa.eu – портал на Европейския съюз на различни езици;

     

изготвил: д-р ист.н. А. Рабаджийска