В МГ „Константин Величков” за учебната 2008/2009г. стартира проект на тема
„Изкуството да общуваме в училище”,
 финансиран от Община Пазарджик.

Основната дейност е:

  1. Създаване клуб „Приятели”.

  2. Обучителна част от 5 теми с теоретична част, лабораторна практика и дейности през месеца. В края на всяка от тях учениците коментират избора си на поведение по дадената тема, общуването с другите (съученици, учители, родители), чувствата си и последствията от избора им.

  3. Издаване на наръчник по общуване и дипляни за ученици и родители.

 

Целите на настоящия проект са:

 

След приключването на проекта се очакват да бъдат отчетени следните резултати:

 

    Екипът разработил проекта е на мнение, че работата по гореописаните дейности би била от съществено значение за формиране самооценката на младия човек, диференциацията между образа за себе си и оценката на и за другите – умения, в чиято основа стои - общуването.
    Екипът е на мнение, че оповестяването на резултатите в сайта на МГ ”К. Величков”, информационни табла, електронни и печатни медии след приключване на проекта би било от съществено значение за педагогическата практика. Споделеният опит и наблюдения биха били изключително полезни за обмяна на опит между колеги и ценен източник на информация както за младите педагози и психолози, така и за вече утвърдилите се в своята практика възпитатели.

Кадри от дейността по проекта