УЧАСТИЕ   НА   МГ   “К.ВЕЛИЧКОВ”   ГР.  ПАЗАРДЖИК
В   МЕЖДУНАРОДЕН    ПРОЕКТ   КОМЕНСКИ
НА   ТЕМА  “ПОВЛИЯНИ:  ДА ИЛИ НЕ?”
 

www.influencedyesorno.weebly.com

 

След успешното приключване на два международни проекта: Our square mile („Нашата квадратна миля”) и Cultural mosaic of Europe – Past, Present and Future (Културна мозайка на Европа - минало, настояще, бъдеще) от началото на учебната 2012/2013 г. Математическа гимназия започна участието си в трети. Стартира междуучилищен проект по програма „Коменски” към ЦРЧР на тема „Повлияни Да или Не” (Influenced Yes or No). В него участват: Колеж  „Comenius”, Ротердам, Холандия – координатор на проекта и училища-партньори: Колеж „Georges Lapierre Lormont, Лормонт, Франция; Институт „Superiore Via Luisa di Savoia”, Рим, Италия и МГ „К. Величков”, гр. Пазарджик.. Учителите, отговарящи за реализирането на проекта в гимназията са: Цветелина Килитанова – по английски език, д-р Ана Рабаджийска – по история и цивилизация и София Владова – по информатика и информационни технологии.

Първата работна среща се проведе през ноември 2012 г. в Ротердам. На нея координаторът представи сайта на проекта - http://influencedyesorno.weebly.com/  Уточниха се и първите две работни теми: история и масмедии. Всяка една от участващите страни трябваше да проследи как останалите държави са повлияли върху нейното историческо развитие и върху развитието на различните масмедии (вестници, списания, радио и телевизия).

 

снимки от Холандия

 

На втората работна среща (февруари 2013 г.) в Рим присъстваха и 9 ученика от МГ. Те представиха своите презентации и филми за влиянието на Италия, Франция и Холандия върху нашето историческо и културно развитие. Учениците работиха много задълбочено и се затрудниха да свият цялата огромна информация в нужния размер. Разработките им съдържат разнообразни материали като се започне от Римската империя, премине се през кръстоносните походи, Берлинския конгрес, Балканските войни, двете световни войни и се достигне до днешните телевизионни предавания като Господари на ефира и Стани богат. Изработените от всички ученици материали по темите могат да се видят на посочения сайт.

 

снимки от Рим

 

През април (17-21.04.2013)  МГ “К.Величков” гр. Пазарджик бе  домакин на третата работна среща, на която се представиха взаимните влияния в областта на спорта и храната.Гостите имаха възможността да опитат типични ястия от българската национална кухня, научиха някои изрази в проведения урок по български език, усвоиха правилата на типичната българска спортна игра – народна топка и някои типични български народни танци!

 

снимки от България

 

        През октомври 2013 година, работната среща се проведе в средно училище "Жорж Лапиер"- Лормон, гр. Бордо (Франция).

        Всички партньори по проекта представиха своите презентации за сайта на проекта по темата: “Взаимни влияния в областта на туризма”. Френските домакини ни разведоха из своето училище, в което имаше няколко българчета, обменихме опит за положителните черти във френската образователна система.

 

снимки от Франция

 

        През месец ноеври 2013 година се проведе тематична екскурзия по проекта, с цел запознаване с изкуствата, занаятите и архитектурата, до гр. Габрово и Трявна с ученици от 8-ми и 10-ти клас. Незабравими моменти  оставиха посещението на Етнографския музей  - Етъра, Домът на хумора и сатирата в гр. Габрово, Априловската гимназия, Музеят на дърворезбата в гр. Трявна  и много други весели моменти от пътуването!

 

снимки от екскурзията

        През месец май 2014  предстои последната работна среща да се проведе в гр. Ротердам, Холандия, в която освен учители ще вземат участие и ученици от МГ “К. Величков”. Темите, които българските ученици ще представят са взаимни влияния в областта на модата, киното и изкуствата.

        Критерии за подбор на ученици за участие в работната среща – при ръководителите на проекта и на информационното табло по проекта!

 

Ръководители на проекта: д-р ист.н. Ана Рабаджийска и Цветелина Килитанова

Статии за проекта: