СЪОБЩЕНИЕ

От 14 октомври 2019 г. учениците от 9, 10 и 11 клас  на ПМГ „Константин Величков” могат да кандидатстват за участие в международен проект.

Информация за проекта

Името на проекта е „Укрепване на нашите връзки чрез нашето минало“. В него са включени 5 държави: координатор Белгия и партньори България, Португалия, Германия и Финландия. Целта на проекта е да изследва определен период от историческото минало на всяка страна в търсене и съпоставяне на общите и различни етапи в тяхното развитие. По време на изследователската дейност ще се създават видео влогове, разнообразни типове игри, предназначени за хора от различни социални групи и възрасти, ще се събират и обобщават факти. По време на работните срещи в участващите държави ще се организират автентични преживявани, чрез които участниците ще имат възможност да се потопят в историческото минало на всяка страна. В България нашата задача ще бъде да им представим различни икономически и културни аспекти на комунистическото общество.

Защо да участвате?

Проектът насърчава социалното и културно-историческо приобщаване и сближаване, разширява социалните и граждански компетентности на участниците. По време на проектните дейности ще бъдете поставени в ролята на изследователи, които ще събират, проучват и обработват информация. Ще развиете своите творчески умения и критичното мислене, които се считат за ключови в 21 век. Ще преживеете уникални моменти посещавайки училища в 4 европейски държави и ще създадете незабравими приятелства.

Как да се включите?

Ще бъдат избрани 27 ученици. Те ще участват в работните срещи, които ще се провеждат в различните държави-партньори в проекта, както и в организирането и провежданет на работната среща в гр. Пазарджик в периода 5-9 октомври 2020 г. За да се включите в проекта е необходимо да попълните формуляра на следния адрес:

Екип от ПМГ "К.Величков", гр.Пазарджик по нов проект по Еразъм+ в Белгия. Ето какво споделят двете учителки по английски език Елена Ненкова и Димитрийка Боева, а така също и тяхната директорка, г-жа Радка Спасова, която също беше там, за да ги подкрепи. Наскоро се завърнахме от Синт Никлаас. Това е едно малко и чаровно градче в Белгия, недалеч от друг изключително красив град на име Гент. Там бяхме за една седмица в ролята на партньори по нов проект по европейската програма Еразъм плюс. Срещата беше първа и в хода й се обсъждаха и планираха целите, дейностите и предстоящите срещи в следващите две години. Темата му този път е историческа - "Да укрепим връзките помежду си чрез миналото". Фокусът на този проект ще бъде изграждането на демократично отношение към процесите, случващи се в обединена Европа, като това ще бъде постигнато чрез медийна мъдрост и опознаване на миналото и наследството. Основните методи, които ще бъдат използвани за постигане на целите са учене чрез преживяване и потавяне в автентична атмосфера, а така също и включане на повече целеви групи за по-широк отзвук. Този проект ще бъде проект-урок, който ще ни направи емпатични и мъдри по отношение на нашето, но и на общото минало. По него ще работят колеги от Белгия (домакини и координатори), Германия, Португалия, Финландия и разбира се ние - ПМГ "К.Величков". Проектът е пропит с европейски дух на глобално мислене, опознаване и осъзнаване на различна култура, история, невероятно отношение към уникалното и различното.