сайта на проекта, документи, указания и др.

изяви по проекта „УСПЕХ“ - 2013/2014г.

Клуб "Уеб дизайн"

***

списък на извънкласните и извънучилищни дейности по проекта „УСПЕХ“ - 2012/2013г.

1

клуб

Математически таланти

Даниела Монова Ангелова

2

клуб-школа

Да изразя себе си чрез танц - мажоретни танци МС "Мега"

Петрунка Стойчева-Маргинова

3

клуб-школа

Да изразя себе си чрез танц - мажоретни танци МС "Мини Мега"

Петрунка Стойчева-Маргинова

4

клуб

Икономика на щастието

Мария Петрова Билбилева

5

клуб

Млад математик

Цветка Тодорова Андонова

6

клуб

Клуб на говорещите английски език

Цветелина Николова Килитанова

7

клуб

Публична реч и дебати

Цанко Кирилов Бангьозов

8

клуб

Стилни, забавни и атрактивни в WEB

Ваня Лазарова Шишиньова

9

секция

Антистрес с туризъм и култура

Светла Василева Танева

10

секция

Да бъдем победители във волейбола - момчета

Даниела Генова Несторова

11

клуб

Мама, Баба и Аз - тинейджъри от три поколения

Ана Атанасова Рабаджийска

12

секция

Да бъдем победители във волейбола - момичета

Ева Бориславова Евлогиева

13

клуб

Виртуална паяжина

Недялка Христова Панева

14

клуб

Мама, Баба и Аз - тинейджъри от три поколения

София Кралева Владова

15

клуб

Клуб "М+"

Мария Милушева Маркова

16

Арт-клуб 1

Визия

Елена Лазарова Гидикова-Илиева

17

Арт-клуб 2

Визия

Елена Лазарова Гидикова-Илиева

18

Ателие

Веселие

Лидия Георгиева Сиракова

19

клуб

Компютърна графика

Лидия Георгиева Сиракова

20

клуб

Славейче

Гергана Славейкова Дамянова

21

клуб

Електроника

Владимир Борисов Бояджиев