Проект
"Our Green European Town"


Проект "Обърната класна стая"

Тази анкета е предназначена за всички настоящи ученици в ПМГ и цели да измери
въздействието на проект "Обърната класна стая" върху образователните резултати.

Проект "Предизвикателствата на 21-век в чуждоезиковото обучение"

Моля, попълнетете тази анкета, която цели да проучи използването на нови технологии и интерактивни и иновативни методи в обучението по чужд език.


Международен проект "Да се замислим над фактите и да реагираме"

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА АНКЕТА – НАШИЯТ ЕКОЛОГИЧЕН ОТПЕЧАТЪК

АНКЕТА – НАШИЯТ ЕКОЛОГИЧЕН ОТПЕЧАТЪК


Международен училищен проект

„Повлияни Да или Не”        (Influenced Yes or No)

 Национална програма „С грижа за всеки ученик”

    Модул: „Осигуряване на обучение на талантливи ученици
за участие в ученическите олимпиади”

Информационни Технологии        Физика


Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
МГ е партньор по
п
роект: „Работилница за възможности”

клуб Компютър „Създаване на графики за Интернет и реклама”

клуб МЕДИЯ И РЕКЛАМА


Проект: “Евроскола”
УЧЕНИЦИ  ОТ  МГ  В  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  В  СТРАСБУРГ


Международнен интеркултурен проект:
“Културна мозайка на Европа – минало, настояще и бъдеще”


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.

ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В ГР. ПАЗАРДЖИК
ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА В ПЕТ УЧИЛИЩА”

прессъобщение юли 2009г.
прессъобщение


Проект: "Изкуството да общуваме в училище"


Международнен интеркултурен проект:
"Our square mile"
/Нашата квадратна миля/


Здравен проект: "Познанието – ваксина срещу СПИН"