Клуб „Родолюбие” е неформална ученическа група сформирана през 1994. Създател и ръководител на клуба е учителят по история и цивилизация д-р Ана Рабаджийска. Клубът за своята дългогодишна дейност има множество изяви и многобройни награди в различни национални и международни конкурси.


1.     Изяви на ученици в национален конкурс „Родолюбие”

-         1996 г. - Яна Атанасова от ХІ клас се класира на ІІІ-то място в страната.

-         1997 г. - Парашкева Гарабедян и Борислава Ганева от ХІ клас се класираха съответно на ХІІІ-то и ХVІ-то място от общо 530 участници.

-         2001 г. - наградени за своите отлични разработки са: Пенка Павлова; Райна Спасова; Иванка Милева; Мина Милева и Мария Начева.

-        2002 г. - Райна Спасова и Пенка Павлова отново са сред победителите с  реферат на тема: “Станислав Доспевски и неговият род – представители на Самоковската художествена школа”

-         2003  Райна Спасова и Пенка Павлова са отличени за разработка на реферата „Участието на Станислав Доспевски в националноосвободителното движение”.

-         2004 г. - Цветелина Чуралска се класира на І-во място за презентацията „Свещарската тракийска гробница”

-         2005 г. - Елена Арнаудова получи  І-ва награда за презентацията: „Етнографският музей - гр. Пазарджик”

-       2006 г. - Мария Иванова зае ІІ-ро място за реферат на тема „Отражение на Априлското въстание в чужбина”. За презентации награди получиха: Найден Ценов и Стоян Димков – ІІ-ро място и Димитър Навущанов – І-во място.

-       2007 г. – на Иванка Георгиева и Николета Илиева от Х клас бе присъдена специална награда от Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” за реферата „Илинденско Преображенско въстание 1903”, а Кунка Кунчева се класира на I-во място за презентации.

-         2008 г. - Харалан Добрев и Росица Секалова от ХІ клас са отличени с II-ро място за филма „Руско-турската освободителна война и участието на българите в нея”.

-         2009 г. - Стела Герова зае ІІІ-то място за представения чрез реферат културно-исторически маршрут

-         2010 г. Валентин Кунчев от ІХ клас спечели І-во място в раздела за реферати на тема „27-ми Чепински полк и неговият паметник в Пазарджик”.

-         2011 г. - Валентин Кунчев бе отличен със специалната награда на НИМ за реферата „Зографският манастир - българската светиня”.

-    2012 г. – Валентин Кунчев получи специалната награда на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” за реферат на тема „250 години История славянобългарская”

-         2012 г. – Лора Александрова и Магдалена Тодорова спечелиха І-во място с презентацията „Райна Княгиня”

2013 г. - на ХХІ национален конкурс под надслов „Ние сме във времето и времето е в нас. То нас обръща и ние него” Българската генеалогична федерация „РОДОЗНАНИЕ” – присъди специална награда на Петър Керелов от МГ за реферата „Моят род“, с консултант д-р Ана Рабаджийска

 

-   2015 г. - на 12 ноември 2015 г. в столицата се състоя празничната церемония по награждаването на отличените в ХХІІІ-я национален ученически конкурс под надслов „Съединението прави силата”. В раздел Презентации възрастова група IX - XII клас на трето място е Стелиана Козарева с консултант д-р Ана Рабаджийска за разработката си „Българското участие в разгрома на хитлерофашизма”.

- 2016 г. на XXIV-я национален ученически конкурс „Родолюбие” Кристина Червенкова получи специална награда от Националния дворец на децата за своя реферат. Сред отличените участници беше и Таня Урумова. Р-л д-р Ана Рабаджийска (отсъства при връчването на наградата)


- 2017 г. на юбилейния XXV-ти национален ученически конкурс „Родолюбие”, проведен под надслов „Горди с историята и духовните си достижения – 10 години България в Европейския съюз“. Екатерина и Петя Попови получиха специалната награда на Историческия факултет на Софийския университет за разработения от тях сайт „Истината за Батак”. Сред отличените за своите разработки бяха още две ученички на гимназията – Иванка Шопова и Николета Чомакова
- 2018 г. - на XXVI-я национален конкурс „Родолюбие” под надслов „110 години независима България” от подадените 154 разработки от ПМГ "К. Величков" бяха отличени и наградени два реферата - на Лушка Зънгарова от 12б клас и Надежда Иванчева от 11г клас, изследването на родословното дърво на Яков Матакиев - на Мила Цветкова от 11г клас и две презентации - на Ангел Георгиев от 11г клас и Климент Гаджев (вече ученик в „Ив. С. Аксаков”)


    2. Национален конкурс на фондация „Ценности”

2003 г. - Цветелина Чуралска за изследването си „Първите летовници в курорта „Св. Константин” получи ІІІ-та награда

3.      Други конкурси

1995г. Стефка Илова се класира на ІІ-ро място в конкурса, посветен на 110 г. от провъзгласяване на Съединението

2001г.Стоянка Петрова зае І-во място в Националния средношколски конкурс за есе, посветено на „Личността и идеалите на В. Левски”.

2006г. Димитър Навущанов се класира на ІІІ-то място на І-я национален конкурс за мултимедийно представяне на ученически разработки, посветени на Априлското въстание в гр. Сливен.

2008г. Ангел Атанасов получи II-ра награда за есе в националния ученически конкурс, посветен на 100 годишншната от обявяване независимостта на България.

2012г. Валентин Кунчев се класира на І-во място за репортаж в националния конкурс посветен на 100 години от Балканската война, а Гергана Минова в същия конкурс зае  ІІІ-то място в категорията разкази.
2014г. На VІІ-та национална олимпиада по история и цивилизация, проведена в гр. Казанлък, Валентин Кунчев от 12 клас получи оценка отличен 5.85, което се признава като кандидатстудентски изпит в Историческия факултет на СУ.
2018г. в гр. Кюстендил МОН награди ученическите проекти в националния конкурс на тема: Места и памет”, посветен на 75-годишнината от спасяването на българските евреи. Екатерина Попова и Петя Попова от 11 клас спечелиха I-во място с реферат на тема: „Евреите в Пазарджик и борбата за тяхното спасение”
2018г. в осмото издание на конкурса „Народните будители и Аз”, посветен на 140 години от Освобождението на България и 170 години от рождението на Христо Ботев, в раздел презентации II-ро място завоюва Николета Адова със своята разработка „Участие на опълченци от Пазарджишко в Руско-турската освободителна война”. Сред отличените презентации беше и тази на Петя Попова за освобождението на гр. Пазарджик.

    Приключи ХІХ национален ученически конкурс "Родолюбие" под надслов "Европейска самоличност и специфична духовност". В него участваха 133 ученика и 6 преподаватели със свои разработки - реферати, есета и презентации. Включилите се в надпреварата ученици са от две възрастови групи: V-VІІІ клас и ІХ-ХІІ клас. Награждаването на победителите се проведе в Националния исторически музей, София. Сред отличените беше и ученикът от Х клас на МГ "К. Величков" - Валентин Кунчев. Неговият реферат "Зографският манастир - българската светиня. Разказ за моето поклонение в манастира "Св. Георги Зограф, Атон" заслужено беше отличен със специалната награда на НИМ. Преподавателката му - д-р Ана Рабаджийска получи награда за научен консултант. Същата беше отличена и за учителска разработка на тема "Областното събрание в Източна Румелия и пазарджишките представители в него".


    Приключи ХVІІІ-ят национален ученически конкурс „Родолюбие” под надслов: „България – европейска самоличност и специфична духовност”. В него участваха ученици от V-ти до ХІІ-ти клас с разработки на реферати, писане на есета и изготвяне на презентации. След провеждане на училищен и областни кръгове до национално ниво бяха допуснати 150 творби. Ученикът от ІХ-а клас на МГ „К. Величков”, гр. Пазарджик, Валентин Кунчев спечели І-во място в раздела за реферати. Негов научен ръководител беше д-р Ана Рабаджийска.

Клуб “Родолюбие” в МГ “К. Величков” е с дългогодишни традиции


            Клубът съществува повече от 15 години. Дейността му е насочена към подготовка и участие на учениците от МГ "К.Величков" в национални изяви в областта на историята. Учениците от МГ “К. Величков” вече имат изградени трайни традиции за участие в конкурса. С гордост мога да кажа, че печелим награди в дванадесет от всички проведени до момента национални изяви.

          Само през 2001/2002г. бяха наградени за своите отлични разработки 5 ученика: Пенка Павлова; Райна Спасова; Иванка Милева; Мина Милева и Мария Начева.  През 2002 г. Райна Спасова и Пенка Павлова бяха отличени за реферат на тема: “Станислав Доспевски и неговият род – представители на Самоковската художествена школа”. Същите ученички на следващия конкурс бяха наградени за разработка свързана с участието на Станислав Доспевски в националноосвободителното движение. През 2004 г. Цветелина Чуралска се класира на І-во място с презентацията “Тракийската гробница в Свещари”. На следващата година Елена Арнаудова получи  първа награда за презентация на тема: “Етнографският музей – гр. Пазарджик” на ХІІІ-я конкурс “Родолюбие”. През 2006 г. имахме отново наградени ученици: Мария Иванова зае ІІ-ро място с реферат “Европейската общественост в защита на Априлското въстание”, за презентации - Найден Ценов и Стоян Димков – ІІ-ро място за представяне на “Април 1876” и Димитър Навущанов – І-во място за “Оръжието на Априлското въстание”. През 2007 г. ученичките от Х клас – Иванка Георгиева и Николета Илиева получиха специална награда от Историческия факултет на СУ “Климент Охридски” за отлично изготвен реферат на тема: “Илинденско-Преображенско въстание 1903”. Кунка Кунчева – от ХІІ-ти клас, се класира на I-во място за презентации. Нейната работа представяше зимни празници – Бъдни вечер и Коледа и традициите при тяхното отбелязване в родния ни край.

        През 2008 г. учениците от ХI клас Харалан Добрев и Росица Секалова се класираха на II-ро място в ХVI-я национален конкурс „Родолюбие” с презентация на тема „Участие на българите в Руско-Турската война”.

          Вече 3 години подред участваме и в националния конкурс организиран от фондация "Ценности". Сестрите Иванка и Мина Милеви получиха грамоти за своето представяне с реферат на тема "Изграждането на манастира "Св.Илия" в с. Калугерово, Пазарджишко. През 2003 г. Цветелина Чуралска за изследователската си дейност, свързана с историческото развитие на курорта “Св. Константин” получи ІІІ-та награда на националния конкурс на фондация “Ценности”. През 2005 г. Елена Арнаудова се яви на национална защита на същия конкурс, проследявайки историята на своя род.

          Иванка и Мина Милеви получиха диплом за запазени авторски права от сдружение "Ахури" за участието си в националния ученически конкурс "Чудотворните икони в моя роден край".

          Ученичката Стоянка Петрова се класира на национален кръг за есета на тема "Моят Левски". Същата ученичка спечели първо място на национален конкурс за есета, посветени на Христо Ботев.

          През 2006 г. Димитър Навущанов спечели и ІІІ-то място на Първия национален конкурс за мултимедийно представяне на Априлското въстание в гр. Сливен.

        Ангел Атанасов, от ХI-ти клас, есента на 2008 г. спечели II-ра награда за есе в националния ученически конкурс, посветен на 100 годишнината от обявяване независимостта на България.


02.jpg
 
022.jpg
 
055.jpg
 
058.jpg
 
087.jpg
098.jpg
1575.jpg
1577.jpg

 

награждаване на А. Рабаджийска на ХVI-я национален конкурс „Родолюбие” в Национален музей „Земята и хората”, София Харалан Добрев и Росица Секалова, награждаване в Национален музей „Земята и хората”, София

Д-р Ана Рабаджийска