ИСТОРИЯ ПАТРОН НАСТОЯТЕЛСТВО УЧИТЕЛИ РЪКОВОДСТВО УЧЕНИЧЕСКИ_СЪВЕТ ДАРИТЕЛИ

  Химн и емблема на ПМГ      АКТУАЛНИ ДОКУМЕНТИ


В момента в гимназията се обучават 713 ученици в 30 паралелки по следните профили:

10 - 12 клас:
Профил Природоматематически:
    Информатика, математика, английски език
    Математика, информационни технологии, английски език
    Биология, химия, английски език

Профил Технологичен:
    Информационни технологии, информатика, английски език
    Информационни технологии, математика, английски език

Професия Програмист, специалност Програмно осигуряване

8 и 9 клас:
    Профил „Софтуерни и хардуерни науки“
    Профил „Природни науки“
    Профил „Математически“
    Професия Програмист, специалност Програмно осигуряване
    Професия Приложен програмист, специалност Приложно програмиране

за ученици 5 - 7 клас засилено изучаване на математика и информационни технологии  

При дипломирането си учениците получават и сертификат за компютърни умения.
Професионалните паралелки завършват и с професионален разряд.


        Отчет на бюджета към З1.12.2018
        Бюджет 2019
        Отчет на бюджета към З1.03.2019