http://www.spellingbee-bg.com/правила/

На 13.02.2018г. в ПМГ "К.Величков" ще се проведе предварителен училищен кръг на Национално състезание по правопис Spelling Bee 2018г. в кабинет №6 от 14:00ч. , на който ще бъдат определени състезателите в училищен кръг.

На 27.02.2018г., пак в кабинет №6, от 14:00ч. ще се проведе училищен кръг на Национално състезание по правопис Spelling Bee 2018г. На това официално събитие са добре дошли и родителите и учителите.