С П Р А В К А

Свободни места - прием в VІІI клас след ІІІ етап на класиране за учебната 2018/2019г.

 №  Паралелка (профил/професия, специалност)

 Брой свободни места
след III етап

 0025  Математически - Математика, Информатика, Английски език  1
 0089  Професионално направление „Компютърни науки”, професия „Програмист”, специалност „Програмно осигуряване”  2

  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ /ПО ОБРАЗЕЦ/
2. СЛ. БЕЛЕЖКИ ЗА ОЦЕНКИТЕ ОТ ПОЛОЖЕНИТЕ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ /ОРИГИНАЛ/
3. ОРИГИНАЛ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
4. МЕД. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА Професионално направление Компютърни науки, професия Програмист, специалност – Програмно осигуряване

Документи за участие след ІІІ етап се подават в дирекцията на ПМГ „К. Величков” от 01.08.2018 г. до 03.09.2018 г. 08:00 – 16:30 ч.

СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

паралелка профил/професия - профилиращи предмети

 Брой свободни места

 9а  Математически - Математика, Информатика, Английски език  1
 9б  Софтуерни и хардуерни науки - Информатика, ИТ, АЕ  5
 9в  Софтуерни и хардуерни науки - Информатика, ИТ, АЕ  5
 9д  Професионално направление „Компютърни науки”, професия „Програмист”, специалност „Програмно осигуряване”  11
 10а  Природоматематически - Математика, ИТ, АЕ  6
 10б  Природоматематически - Информатика, Математика, АЕ  1
 10в  Технологичен - ИТ, Информатика, АЕ  2
 11а  Природоматематически - Математика, Информатика, АЕ  4
 11б  Природоматематически - Информатика, Математика, АЕ  3
 11в  Технологичен - ИТ, Информатика, АЕ  6
 11г  Природоматематически - Биология, Химия, АЕ  3