Педагогически персонал в МГ "К. Величков"

  учебна 2015/2016 г.
1. Ангел Димитров Велков Директор
ст. учител по математика
2. Благой Петров Гицев Пом. директор по учебната дейност
ст. учител по история и философия
3. Величка Петрова Милева Пом. директор по администр.-стоп. дейност
4. Лидия Андонова Коцева старши учител по български език и литература ІІ ПКС
5. Юлиана Камова старши учител по български език и литература
6. Цанко Кирилов Бангьозов старши учител по български език и литература II ПКС
7. Петя Асенова Кошева старши учител по български език и литература
8. Мария Петрова Янчева старши учител по български език и литература
9. Радка Николаева Спасова старши учител по математика и информатика IV ПКС
10. Аделина Стефанова Чопанова старши учител по математика ІІ ПКС
11. Даниела Монова Ангелова старши учител по математика ІІ ПКС
12. Гина Кръстанова Чергарова старши учител по математика ІІ ПКС
13. Цветка Тодорова Андонова старши учител по математика ІІ ПКС
14. Христина Николова Стефанова старши учител по математика и информатика V ПКС
15. Красимира Тодорова Петрова старши учител по математика
16. Сашка Рашкова Топалова старши учител по математика І ПКС
17. Мария Милушева Маркова старши учител по математика ІІ ПКС
18. Катя Стайкова Стефанова старши учител по физика и астрономия
19. Красимира Георгиева Манчева старши учител по физика и астрономия V ПКС
20. Мими Иванова Йончева старши учител по химия и ООС
21. Димитрийка Георгиева Трифонова старши учител по химия и ООС
22. Верка Димитрова Цонева старши учител по биология и ЗО ІІ ПКС
23. Мая Любомирова Зафирова старши учител по биология и ЗО V ПКС
24. д-р ист. н. Ана Атанасова Рабаджийска ст. у-л по история и цивилизация и ОН І ПКС
25. Мая Кръстанова старши учител по история и цивилизация
26. Ирина Петкова старши учител по общ. науки
27. Людмила Иванова Стоянова старши учител по география и икономика
28. Диана Младенова старши учител по география и икономика
29. Емилия Борисова Бояджиева старши учител по английски език
30. Елица Митева Бекярова учител по английски език
31. Цветелина Николова Килитанова старши учител по английски език
32. Мирослава Неделчева Такева-Ненчева старши учител по английски език
33. Стойна Добрева Попова старши учител по руски език
34. Цветанка Михайлова Димитрова старши учител по английски език
35. Димитрийка Боева учител по английски език
36. Димитър Тодоров Хаджидимитров старши учител по английски език ІІ ПКС
37. Фанка Данаилова Йорданова-Калбурова старши учител по английски език
38. Милена Бъбарова учител по английски език
39. Цветанка Зиновиева Славкова старши учител по информатика и ИТ IV ПКС
40. Недялка Христова Панева старши учител по информатика и ИТ IV ПКС
41. Надежда Николаева Кордова старши учител по информатика и ИТ
42. инж. Лидия Георгиева Сиракова старши учител по информатика и ИТ
43. инж. Владимир Борисов Бояджиев Ръководител комп. кабинети
ст. учител по информатика и ИТ
44. Стояна Маринова Пенова старши учител по информатика и ИТ ІІ ПКС
45. Ваня Лазарова Шишиньова старши учител по информатика и ИТ IV ПКС
46. Валентина Малинова старши учител по информатика и ИТ
47. Виолета Иванова Микова старши учител по информатика и ИТ
48. Елена Лазарова Гидикова - Илиева старши учител по изобразително изкуство
49. Даниела Генова Несторова старши учител по физ. възпитание и спорт
50. Георги Димитров Кокозов старши учител по физ. възпитание и спорт
51. Ева Бориславова Евлогиева старши учител по физ. възпитание и спорт
52. Петрунка Маргинова старши учител по физ. възпитание и спорт
53. Гергана Славейкова Дамянова старши учител по музика
54. Татяна Димитрова Панева Педагогически съветник