По-точно в топ 52!

Ето и част от поздравителния адрес, който ни бе пратен:

"За нас беше чест да разгледаме и оценим Вашите усилия. Конкурсната комисия бе затруднена в задачата да оцени и направи класация на 100-те най-добри Интернет страници. Това, което ни направи силно впечатление е, че повечето от Вас са успели да създадат Интернет учебна среда, в която се включват както официалната страница на училището, така и ученически, и други образователни страници и блогове.

Поздравяваме Ви! "

С уважение,
Лъчезар Африканов

Началник отдел "Информиране, разпространение,  съпътстващи дейности"

Център за развитие на човешките ресурси

София 1000, ул."Граф Игнатиев" 15

www.hrdc.bg       Списък с победителите

Като награда сайтът ни ще бъде включен в англоезичен каталог, който ще бъде разпространен в цяла Европа и ще е своеобразна реклама за българското образование и училището ни. В каталога ще бъдат включени още снимки и логото на училището.