Предложение за разкриване на занимания по интереси
"Твоят час"
Комисията предлага следните  форми - групи по интереси:

1. "Математика - 9 клас"- сектор 1 - р-л  Гина Чаргарова
2. "Математика  и GeoGebra" - 8 клас - сектор 1- р-л Цветка Андонова
3. "Подай ръка на изпаднал в беда" /гражданска защита и долекарска помощ/ - сектор 3 - р-л Величка Милева или „Предай нататък“
4. "Визуални и пластични изкуства" - /пластика, музика,театър и т.н./ - сектор 9 - р-л Елена Гидикова
5. "Мажоретни и съвременни танци" - сектор 9 - р-л Петрунка Маргинова
6. "Компютърна анимация" - сектор 6 - р-л Надежда Кордова
7. "Музиката - най-универсалния език за общуване" - сектор 9 - р-л Гергана Дамянова, Красимира Петрова
8. Клуб „Родолюбие“ - сектор 1- р-л Д-р Ана Рабаджийска
9. "Дизайн, творчество, креативност" - сектор 8 р-л Ваня Шишиньова
10. Клуб "Ардуино" - сектор 2 /Програмиране на микроконтролери, с които се създават различни устройства - хардуер, софтуер, роботика/ - р-л  инж. Владимир Бояджиев
11. Клуб "Електроника" - сектор 2 /Придобиване на знания и умения за работа с електронни елементи, уреди и инструменти. Конструиране на разнообразни електронни устройства и експонати/ - р-л инж. Владимир Бояджиев
12. "Здравословно хранене и кулинарни изкушения" - сектор 3 - р-л инж. Лидия Сиракова
13. "Изкуството в историята" - сектор 1 - р-л Мая Кръстанова
14. "Състезателно програмиране" - 8 клас - сектор 6 - р-л Цветанка Славкова
15. "Млад програмист"  - сектор 6 - р-л Радка Спасова
16. Клуб "Млад изследовател" - сектор 4 /екология/ - р-л Мюбера Адемова
17. Клуб "Дебати и Ценности, Морал и Култура" - сектор 4 р-л Ирина Петкова

Направления-сектори:
1-Наука
2-Техника и технологии
3-Здравно образование и здравословен начин на живот
4-Гражданско образование
5-Предприемачество
6-Програмиране
7-Дигитални умения
8-Креативност и иновативно мислене
9-Изкуства, култура и спорт