Ученически съвет при ПМГ „Константин Величков“ – гр. Пазарджик

Председател: Георги Георгиев 10в
Зам.-председател: Галина Вълчинова 10в  

Съветници на УС към ПМГ “К.Величков“ гр.Пазарджик 2017/2018

Рангел Кочев

Деян Фитков

Теодор Дичев

Виктор Вукев

Николай Рудев

 

Александра Николова

Станислав Апостолов

Рени Денева

Виктория Кавръкова

Христо Гръблев

 

Илияна Мараджийска

Константин Крондев

Валентин Кичуков

Яна Кожухарова

Мила Коева

Джулия Ли

 

10а

Нели Синеклиева

10б

Кристиян Карабойчев

10в

Георги Георгиев

10г

Магдалена Павлова

 

 

11а

Теодора Шуманова

11б

Севда Кръстева

11в

Екатерина Попова

11г

Петя Бояджиева

 

 

12а

Магдалена Тодорова

12б

Дафинка Латева

12в

Цветелина Александрова

12г

Елена Делева

12д

Дамян Керинов

 

 


 

План за дейността на ученическия съвет при ПМГ „К.Величков“ за учебната 2017/2018г.

м. септември
1.Първо заседание на  ученически съвет и запознаване  новите съветници с устава на УС
2.Организиране на ученическа борса (16.09.2017 – 25.09.2018)

м. октомври

1.Приемане на план за дейността на УС през учебната 2016/2017г.

м. ноември
2. Световен ден за борба срещу насилието – 19.11.2017г.

м.декември
1.Отбелязване на Световния ден за борба срещу СПИН – 1.12.2017г.
2.Организиране на Коледен благотворителен базар .

м. януари
1.Отбелязване на 13 януари – Ден на българското кино

м. февруари
1.Отбелязване на Св. Валентин
2.Честване на годишнина от обесването на Васил Левски

3.Участие в организацията на патронен празник на гимназията

м. март
1.Отбелязване на 1-ви март – патронен празник на гимназията
2.Отбелязване на Първа пролет

м. април
1.Пролетно почистване

2.Провеждане на конкурс „Моят клас“

м. май
Ден на ученическото самоуправление – 09.05.2018г.

Изпращане на дванадесетокласниците
Ден на славянската писменост и култура – 24.05.2018г.

м.юни
Създаване на презентация, показваща работата на съвета през годината
Приключване дейността на ученическия съвет
Отчетно събрание

Ръководство на ученическия съвет 2017/2018г.:
Председател: ..........................................
Зам.-председател: ..................................


У С Т А В

НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА МГ ”КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ” - ГР. ПАЗАРДЖИК