клуб "Здраве"


Интересни моменти от клуба по програма "УСПЕХ" 2014 - 2015г.
Изнасяне на лекции, посещение на Кръвна банка, КАБКИС, Клинична лаборатория,
изготвяне на презентации и табла върху актуални здравни теми.


Една от многобройните презентации разработени от членове на клуба


Анти-СПИН кампания 2010г.

„Заедно за живота. Бъдете отговорни и модерни!”

Поредната изява на учениците от 11 „Д” клас, участващи в клуб „Здраве”.

Тази година учениците по интересен и образователен начин успяха да отбележат 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН. Всички учители и ученици в училището станаха съпричастни към кампанията, като си сложиха символа на анти-СПИН деня – червената панделка. Учениците от клуб „Здраве” успяха по интересен начин да поднесат шокиращите факти за болестта, а именно чрез раздаване на червени информационни панделки.

Три обучителни двойки от 11 „Д” клас изнесоха интерактивни лекции по проблема, прилагайки метода „връстници обучават връстници” в осмите класове.

Ученически презентации на тема полово предавани болести бяха селектирани и обединени в една обща презентация от г-жа М.Билбилева, преподавател по ИТ. Тази презентация бе използвана от класните ръководители на десетите класове в часа на класа.

 

 


       В края на месец октомври 2004г. бе създаден клуб "Здраве" в гимназията, в който на доброволен принцип се включиха като членове ученици от всички класове. 

       Основната идея на създаването на този клуб бе утвърждаването на подхода: "Обучение на връстници от връстници", с цел утвърждаване здравето в ценностната система на младите хора и развиване на необходимите умения за здравословен стил на живот.

       Повечето инициативи на общоучилищната здравна програма бяха организирани и реализирани от членовете на клуба. Ето някои от тях:

       1. На 12.11.2004г. във връзка с "Международен ден за борба с тютюнопушенето" - членовете на клуба изнесоха беседа за вредата от тютюнопушенето във всички 8,9 и 10-ти класове. Изработиха заедно с колегата Йордан Трендафилов стикери "Стоп на тютюнопушенето", които раздадоха на всички учители и ученици от училището. Към тази инициатива учениците проявиха особен интерес и носеха стикерите през целия ден.

       2. Във връзка с отбелязването на "Световен ден за борба със СПИН"  (1 декември) членовете на клуба изнесоха беседа в 8,9,10 и 11-ти класове, използвайки нетрадиционен подход при разглеждане на проблема - мозъчна атака и ролеви игри. На класните ръководители от 12 клас бяха осигурени материали по проблема.

       3. На 1 декември 2004г. членовете на клуб "Здраве" залепиха на вратите на всички класни стаи червени панделки - символ на анти-СПИН кампанията, придружени с пояснителен текст за смисъла на този символ.

       4. Членовете на клуба решиха да стартират анти-дрога кампания, като проведат на 25.02.2005г. анкета за злоупотребата с наркотици, алкохол и упойващи вещества. Анкетата обхваща всички ученици без 12 клас. Очаквайте резултатите от тази анкета.

ръководител: Верка Цонева