Екоекскурзия до пещера Снежанка - 15.05.2004г.


Участниците почистиха пътеката
...за целта се бяха оборудвали
Пред входа на пещерата
В пещерата с НЛО
В пещерата - вимето
В пещерата
Карта на местността
Отново по пътеката
Събраните отпадъци бяха отнесени до контейнера.