Изложба на творби на ученици от МГ във фоайето на Общината


IM000472.jpg
IM000473.jpg
IM000477.jpg
IM000478.jpg
IM000479.jpg
IM000480.jpg