Пробният изпит по математика в колажи направени от ученици на МГ


desi_11v.jpg
438.72 KB
d-michev_11v.jpg
60.98 KB
ivan_10v_1.jpg
423.69 KB
ivan_10v_2.jpg
353.25 KB
ivan_10v_3.jpg
104.05 KB
ivan_10v_4.jpg
229.99 KB
ivan_10v_5.jpg
271.63 KB
ivan_10v_6.jpg
258.81 KB
jordan_10v_1.jpg
85.52 KB
jordan_10v_2.jpg
196.22 KB
jordan_10v_3.jpg
205.35 KB
jordan_10v_4.jpg
309.46 KB
josif_10v_1.jpg
210.18 KB
josif_10v_2.jpg
63.19 KB
josif_10v_3.jpg
389.84 KB
liubo_10v_1.jpg
234.81 KB
liubo_10v_2.jpg
65.76 KB
niki_10g_1.jpg
291.19 KB
niki_10g_2.jpg
342.53 KB
niki_10g_3.jpg
218.70 KB
niki_10g_4.jpg
390.91 KB
sofi_11v_1.jpg
161.62 KB
sofi_11v_2.jpg
33.70 KB
sofi_11v_3.jpg
33.24 KB
stoian_10g_1.jpg
347.31 KB
stoian_10g_2.jpg
459.53 KB
stoian_10g_3.jpg
73.19 KB
stoian_10g_4.jpg
278.31 KB
stoian_11v_1.jpg
343.10 KB
stoian_11v_2.jpg
227.10 KB
uch_11kl_1.jpg
255.00 KB
uch_11kl_2.jpg
84.66 KB
uch_11kl_3.jpg
240.58 KB
uch_11kl_4.jpg
231.79 KB
uch_11kl_5.jpg
213.26 KB
uch_11kl_6.jpg
36.47 KB