Тържеството на 24 май 2011г. и изпращане на абитуриентите

Надяваме се това да е последното боядисване на сградата с Photoshop


image-01.jpg
image-02.jpg
image-03.jpg
image-04.jpg
image-05.jpg
image-06.jpg
image-07.jpg
image-08.jpg
image-09.jpg
image-10.jpg
image-11.jpg
image-12.jpg
image-13.jpg
image-14.jpg
image-15.jpg
image-16.jpg
image-17.jpg
image-18.jpg
image-19.jpg
image-20.jpg
image-21.jpg
image-22.jpg
image-23.jpg
image-24.jpg
image-25.jpg
image-26.jpg
image-27.jpg
image-28.jpg
image-29.jpg
image-30.jpg
image-31.jpg
image-32.jpg
image-33.jpg
image-34.jpg
image-35.jpg
image-36.jpg
image-37.jpg
image-38.jpg
image-39.jpg
image-40.jpg
image-41.jpg
image-42.jpg
image-43.jpg
image-44.jpg
image-45.jpg
image-46.jpg
image-47.jpg
image-48.jpg
image-49.jpg