Раздаване на дипломите на випуск 2011


image-001.jpg
image-002.jpg
image-003.jpg
image-004.jpg
image-005.jpg
image-006.jpg
image-007.jpg
image-008.jpg
image-009.jpg
image-010.jpg
image-011.jpg
image-012.jpg
image-013.jpg
image-014.jpg
image-015.jpg
image-016.jpg
image-017.jpg
image-018.jpg
image-019.jpg
image-020.jpg
image-021.jpg
image-022.jpg
image-023.jpg
image-024.jpg
image-025.jpg
image-026.jpg
image-027.jpg
image-028.jpg
image-029.jpg
image-030.jpg
image-031.jpg
image-032.jpg
image-033.jpg
image-034.jpg
image-035.jpg
image-036.jpg
image-037.jpg
image-038.jpg
image-039.jpg
image-040.jpg
image-041.jpg
image-042.jpg
image-043.jpg
image-044.jpg
image-045.jpg
image-046.jpg
image-047.jpg
image-048.jpg
image-049.jpg
image-050.jpg
image-051.jpg
image-052.jpg
image-053.jpg
image-054.jpg
image-055.jpg
image-056.jpg
image-057.jpg
image-058.jpg
image-059.jpg
image-060.jpg
image-061.jpg
image-062.jpg
image-063.jpg
image-064.jpg
image-065.jpg
image-066.jpg
image-067.jpg
image-068.jpg
image-069.jpg
image-070.jpg
image-071.jpg
image-072.jpg
image-073.jpg
image-074.jpg
image-075.jpg
image-076.jpg
image-077.jpg
image-078.jpg
image-079.jpg
image-080.jpg
image-081.jpg
image-082.jpg
image-083.jpg
image-084.jpg
image-085.jpg
image-086.jpg
image-087.jpg