Представяне на олимпиада по информационни технологии 2011


image-01.jpg
image-02.jpg
image-03.jpg
image-04.jpg
image-05.jpg
image-06.jpg
image-07.jpg
image-08.jpg
image-09.jpg
image-10.jpg
image-11.jpg
image-12.jpg