Пробния изпит през погледа на единайсетокласници от профилите информационни технологии
/колажите бяха направени докато се провеждаше изпита/


prizpit01.jpg
prizpit02.jpg
prizpit03.jpg
prizpit04.jpg
prizpit05.jpg
prizpit06.jpg
prizpit07.jpg
prizpit08.jpg
prizpit09.jpg
prizpit10.jpg
prizpit11.jpg
prizpit12.jpg
prizpit13.jpg
prizpit14.jpg
prizpit15.jpg
prizpit16.jpg
prizpit17.jpg
prizpit18.jpg
prizpit19.jpg
prizpit20.jpg
prizpit21.jpg
prizpit22.jpg
prizpit23.jpg
prizpit24.jpg
prizpit25.jpg
prizpit26.jpg
prizpit27.jpg
prizpit28.jpg