„Да почистим България за един ден“
ученици от МГ се включиха в почистването на парк "Острова"


im-01.jpg
im-02.jpg
im-03.jpg
im-04.jpg
im-05.jpg
im-06.jpg