Подборно състезание по математика за попълване на паралелка в V клас през учебната 2012/2013 г.

Денят в снимки от момента на изтегляне на изпитната тема / № 1/ до момента на засекретяване на предадените изпитни материали.

задачите на изтеглената тема        отговори


im-01.jpg
im-02.jpg
im-03.jpg
im-04.jpg
im-05.jpg
im-06.jpg
im-07.jpg
im-08.jpg
im-09.jpg
im-10.jpg
im-11.jpg
im-12.jpg
im-13.jpg
im-14.jpg
im-15.jpg
im-16.jpg
im-17.jpg
im-18.jpg
im-19.jpg
im-20.jpg
im-21.jpg
im-22.jpg
im-23.jpg
im-24.jpg
im-25.jpg
im-26.jpg
im-27.jpg
im-28.jpg