ВТОРО МЯСТО в V Национално състезание по ключови компетентности по природни науки (физика, химия, биология)

На 17-18 ноември в гр. Пазарджик се проведе V Национално състезание по ключови компетентности по природни науки (физика, химия, биология). Участваха ученици от страната, които през настоящата учебна година се обучават в V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ клас.

Мотото на състезанието беше „На пазар в Пазарджик”. На случаен принцип представителите на всички области от страната бяха разпределени в 10 отбора от по 6 ученици. Състезателите от всеки отбор решаваха по 4 теоритични и 2 практически задачи, които дадоха възможност на участниците да покажат компетентност , да защитават собствена позиция, да покажат оригинално мислене и представят авторски идеи и умения при извършване на експерименти.

След областен подборен кръг, на който се явиха 47 ученици от областта, от нашето училище се класираха за участие в националното състезание Благовеста Бурева от 9 г клас, Райна Гаджева от 10 а клас и Станислав Змийчаров от 10а клас

Нашите участници показаха отлични познания по физика, химия и биология и много добри умения за екипна работа, с което допринесоха и за успешното представяне на отборите си.

Райна Гаджева се открои сред другите участници и с оригиналните си решения и доведе своя отбор до престижното второ място. Тя е сред най-добре представитлите се състезатели, предложени от Националната комисия на МОМН в разширения национален отбор за участие в Олимпиадата по природни науки на Европейския съюз, която ще се проведе през м. март 2013 г. в Люксембург.

Силно бе участието и на другите наши ученици - Благовеста Бурева и Станислав Змийчаров, чиито отбори завоюваха четвърто и пето място.

Поздравления за достойното представяне на нашите участници!


im-01.jpg im-02.jpg im-03.jpg im-04.jpg im-05.jpg
im-06.jpg im-07.jpg im-08.jpg im-09.jpg im-10.jpg
im-11.jpg im-12.jpg im-13.jpg im-14.jpg im-15.jpg