Представяне на олимпиада по ИТ 2012


im-01.jpg
im-02.jpg
im-03.jpg
im-04.jpg
im-05.jpg
im-06.jpg
im-07.jpg
im-08.jpg
im-09.jpg
im-10.jpg
im-11.jpg
im-12.jpg
im-13.jpg
im-14.jpg
im-15.jpg
im-16.jpg
im-17.jpg
im-18.jpg
im-19.jpg