Празникът 24 май и изпращане на абитуриентите

Кадрите са без цензура и Photoshop - така както си беше. Имаше много поздрави, награди и пожелания,
а Ателие "Веселие" ни разведри със скеч съставен главно от "бисери" на учители!


im-001.jpg im-002.jpg im-003.jpg im-004.jpg im-005.jpg
im-006.jpg im-007.jpg im-008.jpg im-009.jpg im-010.jpg
im-011.jpg im-012.jpg im-013.jpg im-014.jpg im-015.jpg
im-016.jpg im-017.jpg im-018.jpg im-019.jpg im-020.jpg
im-021.jpg im-022.jpg im-023.jpg im-024.jpg im-025.jpg
im-026.jpg im-027.jpg im-028.jpg im-029.jpg im-030.jpg
im-031.jpg im-032.jpg im-033.jpg im-034.jpg im-035.jpg
im-036.jpg im-037.jpg im-038.jpg im-039.jpg im-040.jpg
im-041.jpg im-042.jpg im-043.jpg im-044.jpg im-045.jpg
im-046.jpg im-047.jpg im-048.jpg im-049.jpg im-050.jpg
im-051.jpg im-052.jpg im-053.jpg im-054.jpg im-055.jpg
im-056.jpg im-057.jpg im-058.jpg im-059.jpg im-060.jpg
im-061.jpg im-062.jpg im-063.jpg im-064.jpg im-065.jpg
im-066.jpg im-067.jpg im-068.jpg im-069.jpg im-070.jpg
im-071.jpg im-072.jpg im-073.jpg im-074.jpg im-075.jpg
im-076.jpg im-077.jpg im-078.jpg im-079.jpg im-080.jpg
im-081.jpg im-082.jpg im-083.jpg im-084.jpg im-085.jpg
im-086.jpg im-087.jpg im-088.jpg im-089.jpg im-090.jpg
im-091.jpg im-092.jpg im-093.jpg im-094.jpg im-095.jpg
im-096.jpg im-097.jpg im-098.jpg im-099.jpg im-100.jpg
im-101.jpg im-102.jpg im-103.jpg im-104.jpg im-105.jpg
im-106.jpg im-107.jpg im-108.jpg im-109.jpg im-110.jpg
im-111.jpg im-112.jpg im-113.jpg im-114.jpg im-115.jpg
im-116.jpg im-117.jpg im-118.jpg im-119.jpg im-120.jpg