предишна

Почетни плакети за отлицниците на випуска
подготвени от Училищното Настоятелство

следваща
миниатюри