Нетрадиционен урок по история

На 10 юни 2016 г учениците от V клас с преподавател г-жа Мая Кръстанова проведоха интересен и нетрадиционен урок по история под открито небе. Зелената "класна стая" беше в двора на училището. Мотото на часа по родолюбие беше "Всичко българско и родно". Разнообразни нагледни материали, есета на тема "Защо обичам България" и викторина направиха часа незабравим!


im-01.jpg im-02.jpg im-03.jpg im-04.jpg im-05.jpg
im-06.jpg im-07.jpg im-08.jpg im-09.jpg im-10.jpg
im-11.jpg im-12.jpg im-13.jpg im-14.jpg im-15.jpg
im-16.jpg im-17.jpg im-18.jpg im-19.jpg im-20.jpg
im-21.jpg im-22.jpg im-23.jpg im-24.jpg im-25.jpg
im-26.jpg im-27.jpg im-28.jpg im-29.jpg