Знания и родолюбие, смях и забавление! Така премина вторият полуфинал на образователно-патриотичната кампания на МРРБ „Моят град е моята крепост”, който се проведе на 05.06.2018г. в гр. Кюстендил. Участие в състезанието взеха 6 отбора от по двама ученици от областите Благиовград, Кюстендил, Пазарджик, Перник, София-град и София-област.
Отборът на Пазарджишка област се състоеше от Трайчо Чобраджиев от ИСУ „Васил Левски”, Велинград, и Рангел Кочев от ПМГ „К. Величков, Пазарджик, които бяха най-малките участници.
Журито беше в състав: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Н. Нанков, Деница Николова, заместник-министър на МРРБ, Таня Михайлова, заместник-министър на МОН, областният управител Виктор Янев и кметът на Община Кюстендил Петър Паунов. Водещи на надпреварата бяха Д. Рачков, В. Василев – Зуека и Ев. Павлова.
Състезанието беше разделено на три кръга:1. Въпроси, свързани с родния край на участниците; 2. Познаване на популярни и народни песни; 3. „Колелото на късмета” – въпроси от някоя от 28-те области на България.
Лично Министър Нанков награди всички участници, като заяви, че се гордее с познанията по история и география на България, които показаха.


im-01.jpg im-02.jpg im-03.jpg im-04.jpg im-05.jpg
im-06.jpg im-07.jpg